AFHANKELIJKHEIDSANALYSE ISO 27001

De ketting is net zo sterk als de zwakste schakel

AFHANKELIJKHEIDSANALYSE ISO 27001

In onze digitale formulieren bibliotheek is een standaard template aanwezig voor afhankelijkheidsanalyse ISO 27001. Het bevat onder andere:

  • Inhoudelijk voorbereid inclusief workflow voor periodieke beoordeling
  • Te koppelen aan bedrijfsprocessen
  • Automatisch score berekening aan van risicomatrix
  • Altijd volledig een actueel overzicht van beoordeelde en toegestane informatiemiddelen
  • Periodieke review door security officer

Het formulier en de rapportages zijn volledig naar wens aan te passen of uit te breiden.

DEMO AANVRAGEN

EEN AFHANKELIJKHEIDSANALYSE DIE INZICHT GEEFT

In de afhankelijkheidsanalyse wordt in kaart gebracht hoe de informatiebronnen elkaar binnen bedrijfsprocessen kunnen beïnvloeden en wat de mogelijke invloed is op het gewenste eindresultaat van een bedrijfsproces.

Hierbij geld dat de ketting, lees bedrijfsproces, even sterk is als de zwakste schakel.

Simpel gezegd als je geheel afhankelijk bent van je laptop om te kunnen werken zul je dus zeker moeten stellen dat je hier geen ongenodigde gasten op bezoek krijgt die jouw data kunnen aanpassen of verwijderen.

Of je computer geheel inpakken in ruil voor wat bitcoins.

Maar hetzelfde geldt mogelijk ook je netwerk op het kantoor, de “gratis “ tools die je worden aangeboden op internet.

Met een beperkte tijdinspanning krijg je met een afhankelijkheidsanalyse een helder beeld over de risico’s en dus mogelijk te nemen maatregelen.

Waarom LeanForms

  • Onbeperkt aantal registraties en formuliertypes.
  • Slimme workflow bij ieder formulier.
  • Real-time rapportages en grafieken.
  • Zonder tussenkomst van IT zelf ontwerpen.
DEMO AANVRAGEN

Al klant?