RISICOANALYSE ISO 27001

De informatiestromen onder controle

RISICOANALYSE ISO 27001

In onze digitale formulieren bibliotheek is een standaard template aanwezig voor risicoanalyse ISO 27001. Het bevat onder andere:

  • Inhoudelijk voorbereid inclusief workflow voor periodieke beoordeling
  • Koppelt risico’s aan bedrijfsprocessen, maatregelen en acties
  • Ingebouwde risicomatrix berekening op basis van eigen definities
  • Periodieke (her)beoordeling automatisch inzichtelijk

Het formulier en de rapportages zijn volledig naar wens aan te passen of uit te breiden.

DEMO AANVRAGEN

RISICOANALYSE INFORMATIEBEVEILIGING DIE ECHT WERKT

Risicomanagement is geen eenmalige actie en je hebt er weinig aan als het rapport in een diepe bureaulade verdwijnt.

Als je eenmaal inzicht in risico’s hebt kan de organisatie daarop worden ingericht.

Met aanvullende maatregelen worden de risico’s naar een acceptabel niveau teruggebracht.

En dan gebeurt het toch nog, een informatiebeveiligingsincident.

Hebben de maatregelen niet gewerkt of hebben we een bewust risico over het hoofd gezien?

Een gemakkelijk toegankelijk risicoanalyse ondersteunt het incidentenonderzoek enorm.

Maar je kunt het ook gebruiken om je medewerkers te trainen door bijvoorbeeld gezamenlijk de besproken risico’s opnieuw te bespreken en te beoordelen.

Op deze manier gaat risicomanagement echt toegevoegde waarde opleveren in uw organisatie.

Waarom LeanForms

  • Onbeperkt aantal registraties en formuliertypes.
  • Slimme workflow bij ieder formulier.
  • Real-time rapportages en grafieken.
  • Zonder tussenkomst van IT zelf ontwerpen.
DEMO AANVRAGEN

Al klant?