TAAK RISICO ANALYSE (TRA)

Analyseer en evalueer risicovolle taken!

TAAK RISICO ANALYSE (TRA)

In onze digitale formulieren bibliotheek is een standaard template aanwezig voor de TRA. Kenmerken van het formulier:

  • Inhoudelijk voorbereid, inclusief workflow voor registratie en eerste analyse
  • Inclusief gestandaardiseerde keuzelijsten.
  • Altijd volledig en actueel overzicht.

Het formulier en de rapportages zijn volledig naar wens aan te passen of uit te breiden.

TRA (TAAK RISICO ANALYSE), VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Een Taak Risico Analyse dient uitgevoerd te worden wanneer de uit te voeren werkzaamheden niet tot de standaard werkzaamheden van uw medewerkers behoren, wanneer de werkplek extra gevaren met zich meebrengt of wanneer het werk dermate complex is dat zich extra gevaren voor kunnen doen.

Bij de keuze en de analyse van de risicovolle taak moet niet alleen gedacht worden aan de standaard werkzaamheden maar vooral ook aan incidentele werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opheffen van storingen, reiniging, onderhoud en reparaties inregelen.

Naast een goede analyse is het natuurlijk van belang dat eventuele aanvullende acties goed geborgd worden alvorens men met de werkzaamheden start.

Waarom LeanForms

Al klant?

Je kunt dit formuliertype importeren naar je eigen LeanForms omgeving.