Blogs en nieuws

Hier vind je al onze blogs, veel plezier met lezen!

Prestatie indicatoren, meten is weten

Het geheim van effectieve  prestatie indicatoren? Prestatie indicatoren zijn niet meer weg te denken in organisaties die sturen op kwaliteit. En kwaliteit kan op vele manieren tot uiting komen in ondernemingen en organisaties. Een goed product, een veilige uitvoering van werkzaamheden of een goed crediteurenmanagement. Daarom zijn prestatie indicatoren op diverse niveaus in de organisatie […]

Formulieren app, risico of kans voor uw organisatie?

Het gebruik van apps in de samenleving is een bekend fenomeen. Medewerkers binnen organisaties maken echter ook regelmatig ook gebruik van “gratis” Apps. Soms zelfs zonder medeweten van het management en/ of de ICT-afdeling. Echter betekent dit ook dat organisaties en ondernemingen de technologie van apps zonder risico kunnen gebruiken? Want er zijn grote verschillen […]

Get in Control en Stay in Control– digitale formulieren

Get in Control, slimmer registreren   Dat alles heeft te maken met een goed inzicht en overzicht van al uw bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld is alle informatie waarop beslissingen worden genomen eenduidig aanwezig.   Maar ook is deze informatie snel en gemakkelijk toegankelijk? Immers je wilt ook dat op tijd de vervolgactie wordt uitgevoerd of misschien wel […]