Wat houdt ISO certificering in?

ISO-certificering betekent dat de bedrijfsvoering van een organisatie wordt getoetst aan een formele ISO-norm. Deze normen, opgesteld door internationale experts, beschrijven de elementen die nodig zijn voor een betrouwbare bedrijfsvoering. De implementatie van een ISO norm wordt vaak vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Alle ISO normen zijn in wezen te herleiden naar de PDCA-cyclus, waarbij planning, uitvoering, controle en aanpassing essentieel zijn. Een onafhankelijke derde partij toetst het kwaliteitsmanagementsysteem tijdens een ISO-certificering, resulterend in de afgifte van een officieel erkend certificaat op basis van de resultaten.

ISO certificering: Continu verbeteren

Over ISO certificering bestaan veel meningen. De ene organisatie ziet het als een noodzakelijk kwaad, terwijl de andere het juist gebruikt bij de ondersteuning en optimalisering van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoewel een organisatie ook zonder ISO certificering prima kan functioneren, kan het hebben van zo’n certificering een uitstekend middel zijn om de bedrijfsvoering continu te verbeteren.

Betere interne bedrijfsprocessen

ISO certificering biedt voordelen afhankelijk van de organisatie. Het wordt vaak vereist in aanbestedingen en samenwerkingen als middel om de kwaliteit van de deelnemers te beoordelen. Ook overheden kunnen een ISO-certificaat vereisen. Maar de grootste voordelen zijn voor organisaties die serieus met kwaliteitsmanagement bezig zijn, omdat dit zich vertaalt in verbeterde interne bedrijfsprocessen en uiteindelijk ook een beter eindresultaat voor externe belanghebbenden.

Verschillende ISO certificeringen

Voor kwaliteitsmanagementsystemen is de meest bekend norm de ISO 9001. Dit is een generieke norm die breed inzetbaar is. Daarnaast zijn er specifieke normen op het gebied van kwaliteitsmanagement die specifieke details van een branche in detail voorschrijven. Denk bijvoorbeeld aan medische apparatuur of de automotive industrie. Dit zijn dus eigenlijk ISO 9001-plus normeringen. Naast kwaliteit zijn er ook andere thema’s die in een ISO-norm worden vastgelegd.

Op gebied van operationele en industriële veiligheid (ISO 45001 bijvoorbeeld), maar ook op gebied van milieu (ISO 14001). En wat de te denken van informatiebeveiliging (ISO 27001)! Natuurlijk kan men ook kiezen om voor meerdere normen te certificeren. Het is dus belangrijk om eerst goed na te gaan welke normen voor de organisatie het beste passen.

Hoe behaal je een ISO-certificering?

Om ISO-gecertificeerd te worden moet een organisatie aantonen dat ze volgens de gewenste norm werken. Het certificeringstraject start met het opstellen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit moet vervolgens daadwerkelijk worden uitgevoerd, regelmatig worden gecontroleerd en waar nodig worden bijgesteld. Als de organisatie het systeem efficiënt werkend vindt, kan ze een verzoek tot certificering indienen. Een certificeringsinstantie zal vervolgens regelmatig audits uitvoeren en bij positieve resultaten wordt een certificaat verleend voor 3 jaar. Vaak wordt bij de initiële certificering externe hulp ingeschakeld.

Hoe LeanForms kan helpen bij de ISO norm

Wil je een certificering behalen en zoek je naar een oplossing die dit proces vereenvoudigt? Begin met LeanForms. De professionals van LeanForms bieden niet alleen een compleet digitaal kwaliteitsmanagementsysteem, maar ondersteunen ook bij de praktische inrichting en het formele certificatieproces.

Digitale formulieren voor ISO certificering

De digitale formulieren van LeanForms zijn een waardevolle tool om te voldoen aan de eisen voor certificering. Deze formulieren garanderen nauwkeurigheid, bieden centraal beheer en overzicht, besparen tijd en verminderen de kans op fouten. Daarnaast geven ze een volledig beeld van processen zoals leveranciersmanagement, risicoanalyse en audits.

LeanForms zelf is ook gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 27001, wat getuigt van de betrouwbaarheid van hun eigen systemen. Wil je ook aan de slag met een ISO certificering? We laten graag zien hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen.

LeanForms biedt de totaaloplossing voor een soepel ISO-certificeringstraject. Onze experts leveren niet alleen een volledig digitaal kwaliteitsmanagementsysteem, maar begeleiden bedrijven praktisch van inrichting tot formele certificering. Onze digitale formulieren waarborgen precisie, bieden centraal beheer en verminderen fouten, terwijl ze inzicht verschaffen in processen.

Onze klant Fluortubing heeft alle formulieren van hun voormalige kwaliteitssysteem uitgerold in LeanForms om ISO-normen te borgen, waarna ze dit basispunt gebruikten om verder te gaan met het digitaliseren van verschillende informatiestromen. LeanForms stelde hen in staat om geleidelijk aan meer processen te digitaliseren.

Lees ook het artikel ‘ISO-Certificering en gedocumenteerde informatie’.
Voor een overzicht van de verschillende ISO-normen en ISO-gecertificeerde bedrijven, kijk op ISO Register.

Anton Schaerlaeckens

Auteur:
Anton Schaerlaeckens
Senior Consultant

Vraag vrijblijvend een demo aan