Bedrijfsmanagementsysteem ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 LeanForms operationeel!

Ons bedrijfsmanagementsysteem volgens ISO9001:2015 en ISO27001:2017 is volledig operationeel.

We hebben er hard aan gewerkt in 2020.

Het doel was om het kwaliteitsmanagementsysteem volledig te integreren met onze dagelijkse werkzaamheden en met onze eigen software LeanBMS.

En dat is heel goed gelukt!

We kunnen nu aan onze toekomstige klanten laten zien hoe we zelf onze organisatie ondersteunen en verbeteren.

Maar natuurlijk gaan we ook onze ervaringen en kennis delen.

Leerervaringen combinatie ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017

Hoewel de beide normen wel de HLS structuur aanhouden vereist de ISO 27001:2017 wel een andere benadering.

En dan met name op het vlak van de beoordeling van de 114 voorgeschreven maatregelen.

De omgekeerde praktische werkwijze om van maatregelen naar risico’s te werken hebben wij al eerder beschreven.

De samenhang tussen maatregelen en 51 risicoscenario’s hebben we via een slimme dataset geborgd.

Een belangrijke verbetering hebben we doorgevoerd in ons Management of Change proces.

Deze is nu altijd gerelateerd aan 6 voorkomende scenario’s en neemt ons ook automatisch mee naar een praktische risicobeoordeling.

De risicoanalyse hebben we ook doorgevoerd op onze leveranciers.

Naast toepassing bij selectie worden de leveranciers ook regelmatig getoetst op diverse aspecten.

Ook hiervoor hebben we een formulier ontwikkelt, wat gratis is te downloaden in de bibliotheek.

Interne audit en managementbeoordeling ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017

De interne audit hebben we bewust uitbesteed aan een derde partij.

Op deze manier willen we zorgdragen dat ons kwaliteitssysteem ook met andere ogen wordt bekeken en beoordeeld.

In december hebben we onze periodieke managementbeoordeling uitgevoerd.

Dit doen we altijd met het hele team. Dit is geen verplicht kunstje omdat het moet van ISO.

Al onze data en trends zijn gemakkelijk inzichtelijk in ons bedrijfsmanagementsysteem via de overzichten en dashboard.

Aan de hand van de resultaten, nieuwe ideeën en ontwikkelingen is er weer een nieuw jaarplan samengesteld.

Heel beknopt beschreven (maar wel smart) in 2 A4tjes.

In 2021 zullen we het jaarplan maandelijks gaan opvolgen met een formulier wat elk maand automatisch naar de betrokkenen wordt verstuurd om de KPI-data aan te leveren.

ISO 27001:2017 en ISO 9001:2015 certificering succesvol doorstaan.

En hier zijn ze dan, onze certificaten Certificaat ISO 9001:2015 en Certificaat ISO 27001:2017

Meer lezen over praktisch kwaliteitsmanagement of tijdelijk ondersteuning nodig bij het opzetten van uw bedrijfsmanagementsysteem.

Neem dan contact op met onze partner Lean Quality

Onze klanten aan het woord

Vraag vrijblijvend een demo aan

Vraag hier direct jouw demo aan en ervaar zelf de voordelen van LeanForms. Klik op de button voor een gratis demo.

Demo aanvragen

Laatste blogs