Filip Baerten
Filip BaertenPloegbaas (bio)techniek

az Vesalius: Optimaliseren van ziekenhuisprocessen

Over az Vesalius

az Vesalius is een regionaal ziekenhuis in Zuid Limburg, België, met vestigingen in Tongeren en Bilzen. Het ziekenhuis heeft een breed scala aan specialiteiten en biedt zorg aan diverse patiëntengroepen. In 2017 kregen ze het NIAZ-kwaliteitslabel, dat staat voor deskundige zorg, veiligheid en verbeteringsgerichte bedrijfscultuur.

Achtergrond en uitdagingen

az Vesalius is begin 2023 gestart met LeanForms. Sinds die tijd zijn er al aanzienlijke verbeteringen teweeggebracht in hun processen. Voorheen gebruikten ze een Amerikaanse softwareleverancier om een aantal bedrijfsprocessen te digitaliseren, maar de ondersteuning en support liet te wensen over.
Na een aantal verkennende gesprekken is besloten om met LeanForms te gaan werken.
Door de uitgebreide functionaliteiten van LeanForms zijn nu nog meer papieren formulieren vervangen door digitale versies, waardoor gegevens actief kunnen worden gemonitord.

Oplossingen geboden door LeanForms

Met LeanForms heeft az Vesalius diverse processen geoptimaliseerd. Ze hebben al veel formulieren gedigitaliseerd, waaronder controleprocessen voor technische ruimtes, temperatuurmetingen en installatiechecks. Het grote verschil dat LeanForms heeft gemaakt, blijkt uit de positieve feedback van medewerkers.

Concrete voordelen van LeanForms

Belangrijke voordelen van LeanForms voor az Vesalius zijn tijdwinst en verbeterde rapportage. Voorheen bleven sommige papieren formulieren onaangeroerd in technische ruimtes liggen, maar met LeanForms kunnen gegevens nu actief worden gemonitord en problemen kunnen sneller opgelost worden.

De mogelijkheid om directe communicatie te vergemakkelijken en problemen aan te pakken, heeft geleid tot een betere samenwerking en efficiëntie.

“We ontvangen enkel positieve feedback. Hierdoor moedig ik ook onze technici aan om met ideeën te komen over verdere digitalisatie.”

Krachtige functies van LeanForms

az Vesalius waardeert de workflows die mogelijk zijn met LeanForms. Ze hebben deze functie toegepast op werkvergunningen en andere formulieren, waardoor complexe processen geautomatiseerd en gestroomlijnd worden.

Een ander voorbeeld is het formulier voor kilometervergoeding, wat meerdere medewerkers moeten ondertekenen. LeanForms heeft dit proces vereenvoudigd door een gestructureerde workflow te bieden.

Diverse toepassingen binnen az Vesalius

In totaal maakt az Vesalius gebruik van ongeveer 50 formulieren. Deze formulieren omvatten diverse toepassingen, waaronder vuurvergunningen voor externe firma’s en maandelijkse tests van de noodstroomaggregaten. Daarnaast gebruiken ze LeanForms voor controlerondes in technische ruimtes en het vervangen van onderdelen bij storingen van het zusteroproep systeem, zodat hier een duidelijk logboek beschikbaar is.

Impact op communicatie

LeanForms heeft niet alleen bijgedragen aan procesoptimalisatie, maar heeft ook de communicatie binnen az Vesalius verbeterd. Medewerkers delen nu meer informatie, mede mogelijk gemaakt door de lagere drempel om formulieren in te vullen in vergelijking met handmatige invoer.

Ondersteuning en dienstverlening na implementatie

De ondersteuning en dienstverlening van LeanForms zijn door az Vesalius als zeer positief ervaren. Snelle reacties van de helpdesk en effectieve oplossingen voor problemen zijn opgemerkt.

Toekomstige uitbreiding en voortzetting

az Vesalius is van plan om het gebruik van LeanForms uit te breiden, zowel binnen de huidige afdeling als daarbuiten. Ze zien het potentieel om meer processen te digitaliseren en te optimaliseren met behulp van LeanForms.

Met een focus op tijdwinst, efficiëntie en verbeterde communicatie blijft LeanForms een waardevolle aanvulling op de activiteiten van az Vesalius.

“LeanForms heeft ons aanzienlijk geholpen, en we zijn actief aan het verkennen waar we verdere uitbreidingen kunnen realiseren, zowel binnen als buiten onze afdeling.”

Wil je ook meer efficiëntie en duidelijk in bedrijfsprocessen en stappen zetten op het gebied van digitalisatie? We helpen je graag op weg!