Lars Nieuwenburg
Manager Operations

Over Falcker: Digitale inspecties

Falcker richt zich op inspecties in de industrie voor verschillende typen installaties, zoals opslagtanks, pijpleidingen en steigers. Falcker zorgt ervoor dat de klant inzicht krijgt in de betrouwbaarheid van de assets. Alle inspecties worden in een digitale portal vastgelegd. Hierdoor kan de klant zelf controleren of de doorgevoerde modificaties goed zijn doorgevoerd of dat er aanvullend onderhoud nodig is.

Falcker is gespecialiseerd in visuele inspecties en heeft traditionele inspecteurs vervangen door drones en software. Hierdoor kunnen klanten de integriteit van hun installaties beter waarborgen en kan er sneller inzicht verkregen worden in de conditionele status van een asset tijdens externe audits van bijvoorbeeld het bevoegd gezag, wat bijdraagt aan meer vertrouwen. De gehele workflow van Falcker maakt het inspectieproces efficiënter en tijdbesparend.

Het gebruik van LeanForms bij het beheren van drone-operaties

Eén van de toepassingen waar Falcker LeanForms voor gebruikt is het beheren van drone-operaties.

Vanuit interne procedures en de drone wet- en regelgeving willen ze in controle zijn van hun activiteiten en de middelen die gebruikt worden om deze activiteiten te realiseren. Dit vereist dat ze de nodige informatie bijhouden, zoals vlieglocaties, noodprocedures en contact met luchtverkeersleiding. Bovendien moeten ze documenteren wie de piloot is, wat het aantal vluchten is, de vluchtduur en of er een risicoanalyse is uitgevoerd.

Al deze zaken worden centraal vastgelegd in verschillende formulieren binnen LeanForms.

Van digitaal naar professioneel met LeanForms

Falcker werkte voordat ze met LeanForms gestart zijn al met eenvoudige digitale formulieren. Deze formulieren waren statisch, er was geen samenhang en het ontbrak aan een totaaloverzicht. Door grote wijzigingen in de (Europese) wetgeving was er bovendien een noodzaak tot een uitgebreidere registratie van werkzaamheden.

Vanuit dit oogpunt heeft Falcker besloten om het geheel professioneler aan te pakken en hier LeanForms voor te gaan gebruiken.

Andere toepassingen van LeanForms bij Falcker

Naast de formulieren voor de drone inspecties wordt LeanForms breed ingezet bij Falcker.

Falcker heeft verschillende materialen die moeten worden gekeurd volgens de NEN-normen en die moeten bijgehouden worden. Om dit proces te stroomlijnen, maken ze gebruik van een speciaal ontwikkeld formulier binnen LeanForms.

Nog een toepassing is het aanmelden van personeel. Het personeel gaat regelmatig naar verschillende terreinen en moet zich op elk terrein aanmelden. Soms verlopen deze aanmeldingen en moeten ze opnieuw worden geactiveerd. Met LeanForms kan Falcker deze aanmeldingen efficiënter laten verlopen.

Een andere slimmigheid bij Falcker is het automatiseren van digitale rapportage vanuit een inspectieformulier. Een voorbeeld hiervan is de meting van gasvorming boven een tank met behulp van een drone die is uitgerust met een gas sensor. Voorheen werden deze registraties op papier gedaan, maar nu kunnen ze deze snel en gemakkelijk verwerken in LeanForms en er direct een rapport van maken.

“Eerst deden we registraties van inspecties op papier, nu doen we dat in LeanForms. Op die manier kunnen we er snel een rapport van maken.”

De voordelen: Oprolbaarheid en efficiëntie

Falcker ervaart verschillende positieve aspecten bij het gebruik van LeanForms, zoals tijdsbesparing en de terugvindbaarheid van informatie. Alle informatie staat bovendien bij elkaar, zodat iedereen er makkelijk bij kan.

Het grote voordeel van LeanForms zit voor Falcker met name in de combinatie van de oprolbaarheid en efficiëntie, waardoor tijd wordt bespaard. Men kan informatie eenvoudig doorzoeken en het is gebruiksvriendelijk. Bovendien kunnen zaken snel on-site worden vastgelegd. Drone piloten moeten een log bijhouden van hun vlieguren. Deze informatie kan ook worden uitgelezen uit LeanForms.

Al met al is LeanForms voor Falcker een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om informatie bij te houden en te delen.

“Je bouwt heel snel een eenvoudig formulier, waar je goed op kan analyseren.”