Het inrichten van een effectieve RI&E

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al een tijdje een wettelijke verplichting, maar desondanks hebben veel bedrijven moeite met het correct inrichten van hun RI&E. Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van de wettelijke eisen met betrekking tot de RI&E. Bedrijven met tot 25 medewerkers mogen een erkende branche-RI&E gebruiken, maar bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten de RI&E altijd laten toetsen door een of meer gecertificeerde kerndeskundigen.

Omdat het opstellen van de RI&E tijdrovend is en de nodige expertise vereist, wordt het vaak uitbesteed. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke eisen, maar het onderhouden en actueel houden van de RI&E blijkt vervolgens lastig.
Het statische document belandt ergens in een la en wordt verder niet meer bekeken. Met andere woorden, het plan van aanpak dat voortvloeit uit de RI&E wordt niet uitgevoerd. Dit is jammer, want door het implementeren van maatregelen zal dit resulteren in minder ongevallen en een groter bewustzijn van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Bovendien leidt het tot betere werkomstandigheden voor medewerkers, wat resulteert in meer werkgeluk.

Actiegerichte aanpak voor een levendige RI&E

LeanForms biedt hiervoor de juiste oplossing. Door de RI&E op te stellen in LeanForms is het mogelijk om de RI&E meer te laten leven binnen de organisatie. Het koppelen van actiehouders, het stellen van deadlines en het versturen van herinneringen zorgen ervoor dat het plan van aanpak consequent wordt uitgevoerd. Hiermee creëer je een dynamische RI&E. Met de mogelijkheid om rapporten op te stellen met bijvoorbeeld openstaande acties kan er gerichter gestuurd worden tijdens vergaderingen.

Wil je ondersteuning bij het inrichten van een RI&E die echt leeft binnen je organisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze consultants.

Alexander Simons

Auteur:
Alexander Simons
Senior Consultant

Het implementeren van maatregelen leidt tot een groter bewustzijn van arbeidsomstandigheden en meer werkgeluk.