WKB (Wet kwaliteitsborging bouw), what’s in it for me?

De Wet kwaliteitsborging bouw is primair bedoeld voor bescherming van eigenaren, bewoners en gebruikers van gebouwen. Eerlijk gezegd denken we dat de bouwondernemingen hier niet op zaten te wachten. Het merendeel bouwt met de beste bedoelingen en volgens de gemaakte eisen en afspraken. Inhoudelijk is de structuur en aanpak binnen de Wkb logisch en niet echt vernieuwend. Het is daarom wel goed om te kijken waar de raakvlakken zitten met de bestaande managementstructuren binnen bouwondernemingen. Mogelijk komen daar nog zaken naar voren die het continue verbeterproces kunnen optimaliseren!

WKB en kwaliteitsmanagement, 1+1 = 3

Bijna alle bouworganisaties ondersteunen de werkzaamheden met een veiligheidsmanagement (VCA) en een ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Deze managementsystemen zijn gebaseerd op de welbekende PDCA-cirkel voor continue verbetering. Door deze identieke aanpak zijn deze beide systemen goed in elkaar te integreren. Wat weer fijn is voor de gebruiker, want hij kan vanuit één gezamenlijk systeem werken! Ook de Wkb gaat uit van de PDCA-cirkel, wat betekent dat de Wkb eisen ook in een bestaand ISO9001 systeem kunnen worden ondergebracht. Het is dus zaak goed te kijken wat er al is en waar men nog zaken moet aanvullen.

De WKB en de PDCA-verbetercirkel

Het PDCA-principe zit volledig verwerkt in de wet Wkb. Bij de ‘Plan’ fase start men met de bepaling van eisen en een risicobeoordeling, wat uiteindelijk resulteert in een borgingsplan waarin men beschrijft hoe en wanneer men een kwaliteitscontrole uitvoert. Hoewel hier de wettelijk vereiste erkende kwaliteitsborger de leidende rol heeft, kan de bouwonderneming hier ook zijn kennis en visie kwijt door de benodige informatie gevraagd, maar ook ongevraagd aan te leveren. Het vakmanschap gebruiken dus!

In de ‘Do’ fase gaat de bouwonderneming daadwerkelijk bouwen met inachtneming van alle eisen en wensen.

Tijdens de ‘Check’ fase zal de kwaliteitsborger de vereiste controles uit het borgingsplan uitvoeren en de resultaten vastleggen.

Mochten hier afwijkingen naar voren komen dan wordt de bouwer in de gelegenheid gesteld dit alsnog te corrigeren. Met deze ‘Act’ stap is de cirkel bijna rond.

De gecorrigeerde situatie zal nogmaals worden gecontroleerd door de kwaliteitsborger aan de gestelde eisen en het resultaat worden gearchiveerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je de WKB integreert in een kwaliteitsmanagementsysteem, of hoe je inspectieformulieren slim digitaliseert? Vraag dan vrijblijvend een demo aan!