Digitaal formulier, een heldere kijk op uw informatiestroom

Elke dag produceren organisaties enorm veel gegevens.

En deze data geven nuttige informatie over de resultaten van de bedrijfsprocessen.

Maar deze data  wordt  op verschillende tijdstippen ingevoerd of aangepast.

En mogelijk opnieuw gebruikt door verschillende medewerkers in een organisatie.

Daarom  moet  informatie niet alleen snel en goed toegankelijk moet zijn, maar ook betrouwbaar.

Maar veel organisaties worstelen met het houden van overzicht over al die informatiestromen.

Er zijn papieren lijsten, Excel-sheets en software-applicaties.

Maar vaak geen plannen of middelen om de informatiestromen in goede banen te leiden.

Met als gevolg volle archiefkasten, een doolhof van mapjes op het bedrijfsnetwerk en zelfs persoonlijke dossiers .

Volop kansen dus voor een efficiëntere bedrijfsvoering en meer winst!

Met een slim digitaal formulier wordt het eenvoudig om bedrijfsprocessen te automatiseren met workflowtechniek.

Informatie wordt op eenduidige wijze behandeld en opgeslagen.

En is direct beschikbaar voor actuele rapportages.

Een digitaal formulierensysteem vereist geen specifieke ICT-kennis, verhoogt de efficiency en heeft een zeer korte terugverdientijd.

DIGITALE FORMULIEREN: VAN SIMPEL TOT GEAVANCEERD

Google Formulieren is hét voorbeeld van de eenvoudigste manier van digitale formulieren bouwen.

Een medewerker kan een formulier zelf vormgeven door eenvoudigweg te klikken op icoontjes en deze te slepen (‘drag and drop’).

Het schrijven van code komt hier niet aan te pas.

Dit soort formulierensystemen wordt vaak aangeboden maar mist een essentiële slimme functionaliteit: workflow.

Om maximaal rendement te halen uit digitale formulieren moeten ze vóór je werken.

Een dergelijk formulier kan intelligente dingen doen en daardoor fouten voorkomen.

We noemen dit workflowmanagement.

Een workflow-formulierensysteem regelt het verloop van bijvoorbeeld een klacht, een verlofaanvraag, serviceverzoek of een andere taak.

Door deze in deeltaken op te splitsen in de volgorde waarin ze door de desbetreffende afdelingen worden behandeld en geaccordeerd.
Andere veel gebruikte intelligente functies zijn:

 •  Afhankelijkheden: alleen relevante vragen worden getoond of vervolgvragen zijn gerelateerd aan de voorafgaande vragen
 •  Controle op invoer, zoals op format, minimum/maximum getallen, aantal karakters e.d.;
 •  Flexibele routing: op basis van input in velden gaat het formulier automatisch naar de juiste persoon/afdeling of groep;
 •  Diverse rapportagemogelijkheden;
 •  Actiemanagement: tijdsbewaking op stappen in de route;
 •  Formulieren op mobiele apparaten;
 • Data-uitwisseling met andere applicaties, webservices

TIPS BIJ IMPLEMENTATIE  DIGITAAL  FORMULIER

 • Laat de leverancier een live demo geven en overtuig uzelf van de eenvoud van het samenstellen van formulieren, routes en rapportages.
 • Bij het opstellen van digitale formulieren geldt: ‘begin with the end in mind’. Wat wilt u bereiken met het formulier en welke vragen, workflow, autorisaties en rapportages horen daarbij?
 • De ervaring leert: eerst modelleren, dan pas digitaliseren. Modelleren kost ongeveer 90 procent van de tijd bij het opstellen van een formulier.
 • Begin klein met één digitaal formulier waarvan u zeker weet dat de huidige werkwijze tijdrovend is en/of frustrerend binnen uw organisatie.
 •  Als u begint met digitalisering van bedrijfsprocessen, vergeet dan niet uw organisatie mee te nemen en goed te instrueren.
 • Verzamel eens alle Excel-files of lijstjes binnen uw organisatie voor de diverse bedrijfsprocessen en inventariseer de hoeveelheid verspilling in tijd, duplicaten, zoeken, etc.

Meer weten over de kracht van een digitaal formulier?

Kom eens vrijblijvend proberen op 1 van onze “try before you fly “dagen.

Of laat ons uw formulier omzetten naar een digitaal formulier,

Wij komen graag langs voor een vrijblijvende demo.

Formulieren App, risico of kans voor uw organisatie?

Het gebruik van Apps in de samenleving is een bekend fenomeen.
Medewerkers binnen organisaties maken echter ook regelmatig ook gebruik van “gratis” Apps.
Soms zelfs zonder medeweten van het management en/ of de ICT-afdeling.
Echter betekent dit ook dat organisaties en ondernemingen de technologie van Apps zonder risico kunnen gebruiken?
Want er zijn grote verschillen tussen privé en zakelijk gebruik van een App.
Het is daarom goed om als organisatie hierover na te denken en een transparant beleid te voeren.
Aan de hand van een formulieren app lichten we daarom een drietal aspecten toe; behoefte aan een App, de keuze in technologie en natuurlijk privacy en beveiliging.

Waarom een formulieren App?

De behoefte aan een formulieren App binnen een organisatie vloeit vaak voor het gemakkelijk kunnen verzamelen van gegevens binnen bedrijfsprocessen.
Logistieke en financiële processen zijn vaak geborgd in een ERP-systeem die nauwelijks of geen ondersteuning geven aan de daadwerkelijke werkprocessen binnen een organisatie.
Medewerkers zoeken dus een oplossing met Excel-overzichten maar ook steeds meer in beschikbare “gratis” Apps.
Los van het feit dat bedrijfsinformatie gaat zwerven op verschillende digitale opslagmedia is deze dus niet verbonden met de beschikbare ICT-systemen en onderliggende data.
Data die verzameld worden met deze Apps kunnen dus een eigen leven leiden.
Bovendien zijn de meeste digitale formulieren Apps beperkt in functionaliteit en rapportagemogelijkheden.
Een simpel invulformulier voor een enquête of inspectie met een verzameloverzicht van ingevulde formulieren wil meestal nog wel lukken.
Maar wat als je informatie voor je wilt laten werken in een bedrijfsproces en autorisaties wilt toepassen?
Dan kom je niet meer weg met een eenvoudige App maar moet je op zoek naar een intelligenter alternatief.

Technologie voor een formulieren App

De technologie voor Apps bestaat al zo’n 10 jaar en we kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
De meest simpele Apps worden aangeboden als Native App.
Dit zijn platformafhankelijke applicaties voor met name gebruik op de smartphones.
Je vindt een hele verzameling in de stores van Apple of Google.
Naast een beperkte functionaliteit, zeker als formulieren app, is deze speciaal ontwikkeld en moet de App bij elke aanpassing/update opnieuw door het goedkeuringsprotocol van de desbetreffende store.

De nieuwste ontwikkeling echter is PWA wat staat voor progressieve web app.
Heel simpel gezegd is dit een normale webapplicatie die zich ook als App kan gedragen.
Je hebt dus ook gewoon een App icoontje op je smartphone of tablet.
Een PWA is een soort kameleon en past de functionaliteit en weergave automatisch aan op de gebruikte hardware.
Het is dus zowel op desktop als mobile device te gebruiken, maar ook wegvallen of ontbreken van een internetverbinding is geen probleem.
Een ander groot voordeel is dat de doorontwikkeling en versiebeheer van PWA altijd hand in hand gaat met de web versie die op de desktop op kantoren wordt gebruikt.
Het digitale formulier wat op het kantoor wordt aangepast, met het unieke uitgekiende revisiebeheer functionaliteit binnen LeanForms, is zo altijd direct beschikbaar bij iedere gebruiker van het digitale formulieren systeem.
En natuurlijk met dezelfde privacy en beveiligingsmaatregelen als op kantoor.

Privacy en beveiliging

Het spreekt voor zich dat met data van organisaties en ondernemingen voorzichtig moet worden omgegaan.
Daarom is het voor iedere organisatie belangrijk om te weten welke systemen (en Apps) worden gebruikt om de informatie te kanaliseren en goed te beheren.
Als je niet weet waar de data worden opgeslagen kun je hier ook niet op vertrouwen!
En dit betekent eigenlijk dat het merendeel van de gratis beschikbare Apps taboe is voor commercieel gebruik, tenzij je het risico bewust wilt nemen!
In onze White paper kunt u kennisnemen van een aantal betaalde alternatieven.

Daarentegen zijn er ook technieken beschikbaar die data via Apps verzamelen en deze vervolgens op een veilige interne locatie opslaan.
Denk hierbij aan koppelingen met web-services of een PWA-formulier systeem met een beveiligde server.
Door het slim inrichten van de web-services en/ of gebruik te maken van autorisatiestappen in het digitale formulieren systeem kan bovendien een extra validatie stap op de data worden uitgevoerd.
Eventueel kun je data nog aanpassen, afhankelijk van de wensen van de organisatie.
Naast veiligheid kun je dan mogelijk ook nog een kwaliteitsslag maken.
Want als alle data netjes en eenduidig wordt verzameld krijg je prima inzicht in je bedrijfsprocessen.
En dat was toch de bedoeling!

En nieuwsgierig geworden?

Met onze generieke formulieren tool, natuurlijk met PWA Technologie, bieden wij een aantrekkelijke oplossing voor registratie van informatie uit bedrijfsprocessen.
De digitale formulieren met workflow zijn zonder tussenkomst van ICT-experts te configureren in 5 eenvoudige stappen.
Hebt u een papieren registratieformulier wat u graag wilt digitaliseren, maak dan gebruik van onze vrijblijvende aanbieding.
Liever een demo online of op uw locatie, mail direct info@leanforms.com.

 

 

Get in Control en Stay in Control– digitale formulieren

Get in Control, slimmer registreren

 

Dat alles heeft te maken met een goed inzicht en overzicht van al uw bedrijfsprocessen.

Bijvoorbeeld is alle informatie waarop beslissingen worden genomen eenduidig aanwezig.

Get in Control LeanForms

 

Maar ook is deze informatie snel en gemakkelijk toegankelijk?

Immers je wilt ook dat op tijd de vervolgactie wordt uitgevoerd of misschien wel ingegrepen en gecorrigeerd.

Maar hoe doe je dat “Get in Control”?

Uw medewerkers zijn creatief en werken om het bedrijfsproces heen met hulp bestanden in Excel.

Of ze zoeken een oplossing in gebruik van de vele beschikbare “gratis” apps.

Het spreekt voor zich dat dit geen gewenste oplossing is voor een stabiele, veilige en efficiënte bedrijfsvoering.

Kortom, hoe krijgen uw medewerkers de juiste tools om hun werkprocessen goed uit te voeren.

Get things done!

Get in Control vereist een systematische eenvoudige aanpak.

Systematisch om de zaken goed doordacht aan te pakken.

En eenvoud omdat dit de implementatie en acceptatie bij de medewerkers bevorderd.

Get things done betekent een manier van werken definiëren die zorgt dat alleen tijd besteed aan de juiste taken.

Maar ook dat je dat op de slimste manier doet.

Neem daarom eens de tijd om het ideale bedrijfsproces en de gewenste resultaten vast te leggen.

Vervolgens bepaal je welke hulpmiddelen nodig zijn om de taak te ondersteunen, of nog beter het werk uit te laten voeren.

Met de juiste tool automatiseer je tegenwoordig In 5 eenvoudige stappen bijna iedere bedrijfsproces.

En dat zonder moeilijke IT-projecten of dure IT-consultants.

Bovendien zijn de bedrijfsprocessen veel gemakkelijker toegankelijk voor medewerkers.

Ook hier is 5 S-werkplek organisatie een geweldig principe.

 

 

Stay In Control

Get in control, het optuigen van een registratiesysteem voor informatie van bedrijfsprocessen, dat lukt vaak nog wel.  Get in control leanforms

Maar veel organisatie en ondernemingen slagen er niet in de verkregen informatie goed te benutten.

Een gemiste kans want uit een regelmatige analyse van de informatie kunnen waardevolle inzichten ontstaan.

Inzichten die interne bedrijfsprocessen verbeteren en bedrijfsresultaten verhogen.

Zorg dus dat de informatie uit bedrijfsprocessen op een eenvoudige manier altijd actueel en beschikbaar zijn.

Het liefst visueel en met informatie over de trend.

Dan pas gaat de informatie echt voor je werken en wordt het leuk!

 

En nu, Get in Control

Wilt u nog meer weten over informatiemanagement met slimme digitale formulieren, lees dan onze White paper.

De kracht ervaren van digitaliseren van uw papieren registratielijst?  Maak gebruik van onze vrijblijvende service om een voorbeeld uit te werken.

Of een kennismakingsgesprek en demo op locatie, voor goede koffie komen we altijd langs.

Slimmer samenwerken met digitale formulieren LeanForms, what’s in the name?

Tot 30 % tijdwinst en meer kwaliteit zonder LEAN-kennis binnen uw organisatie!

Slimmer samenwerken, maar hoe?

Alleen hoe realiseer je dat in je organisatie?

Zonder grote projecten zodat je winkel openblijft.

Maar ook zonder grote investeringen.

En met het heft in eigen hand,

Slimmer samenwerken

Besluiten en veranderingen zelf snel in kunnen voeren zonder afhankelijk te zijn van derden.

Gewoon slimmer samenwerken.

Dat klinkt goed he!

Dat vonden wij ook in 2006.

In heel veel interne bedrijfsprocessen liep het niet soepel.

Informatie wordt niet goed verwerkt, op tijd doorgegeven aan de collega en op meerdere plaatsen in de organisatie opgeslagen.

Dit veroorzaakte veel fouten en irritatie bij de medewerkers, maar soms ook bij onze klanten of leveranciers.

De internationale IT-afdeling vond het geneuzel, we hadden immers een uitstekend ERP-pakket en SharePoint!

Wij wisten echter beter, veel afdelingen hadden hun toevlucht hadden gezocht tot Excel-ERP.

Van probleem naar kans

Vanuit dit probleem ontwikkelde wij een laagdrempelige oplossing.

Noem het continu verbeteren.

Maar voor ons was het bittere noodzaak om de belangrijke informatiestromen onder controle te hebben.

Gelukkig konden we met hulp een pragmatisch ICT-netwerk contact ons eerste concept systeem bouwen.

Tegenwoordig noemde ze dat een “startup”😊

De “startup” maakte het mogelijk om bedrijfsprocessen te automatiseren zonder ICT-kennis.

Een kleine revolutie die naar meer smaakte.

Zeker toen ook andere organisaties belangstelling toonden.

 

 

Voor de slimmerikken onder ons

Maar wat heeft LEAN nu met LEANFORMS te maken

Heel veel en helemaal niks.

Je kunt met LeanForms veel meer dan een 5S of een audit programma ondersteunen.

Bijna alle ondersteunende bedrijfsprocessen kunnen met LeanForms worden geautomatiseerd.

LEAN is wat ons betreft een synoniem voor slim, efficiënt, toegankelijk.

Alleen dat bekt zo moeilijk!

 

Ook slimmer samenwerken in jouw organisatie?

Wil je net als andere organisatie meer controle over je bedrijfsprocessen, sneller kunnen sturen en meer tijd voor de echte werkzaamheden?

Neem dan snel contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Of maak gebruik van onze service om gratis een digitaal formulier als voorbeeld uit te laten werken.

 

kwaliteitsmanager lost geld

Kwaliteitsmanagers kosten geld !

  Deze reacties komen je vast bekend voor ‘ja hoor, weer een nieuwe consultant die gaat zeggen hoe wij moeten werken’ of ‘tuurlijk, weer een nieuw softwarepakket nodig’ en de meest dodelijke ‘het gaat nou toch goed?!’.   Aan de andere kant zullen de meeste bedrijven toch zeggen dat ze kwaliteit hoog in het vaandel […]

kwaliteitsmanager zonder digitale formulieren

Big data, de (on)zin voor MKB Nederland

Big data, kans of belemmering?

Big data is hot.

Door het combineren van de tsunami aan informatie zouden voor ondernemingen vernieuwende concepten en strategieën in beeld komen.

Die een ongekende voorsprong oplevert ten opzichte van de concurrentie.

Moet of kan daar het MKB Nederland wat mee?

 

Belang van goede informatie

De mens heeft een hekel aan onaangename verrassingen.

Vaak zeggen we dan dat dit volledig onverwacht is.

Maar onverwacht bestaat eigenlijk niet.

Uit onderzoek blijkt vaak dat we de belangrijke signalen of trends hebben gemist.

Ze zaten eenvoudig niet op ons radar en dus worden wij verrast.

Positief door snelle innovaties en mogelijkheden, negatief door bijvoorbeeld incidenten, crisissen etc.

 

Big data is mensenwerk

Big data is een direct gevolg van de netwerk economie waarin we ons nu (gaan) bevinden.

Door koppelen en inzet van diverse (sociale media) komt informatie beschikbaar waarvan we vroeger het bestaan nog niet wisten.

De analyse en interpretatie van big data blijft echter mensenwerk.

Het voorbereidende werk zal ongetwijfeld met technische hulpmiddelen worden uitgevoerd maar de finale conclusie is afhankelijk van de menselijke expertise en …. onderbuik gevoel.

In de zorg vindt bijvoorbeeld continu een discussie plaats over het terugdringen van kosten door gebruik van big data.

Hopelijk wordt hierbij de informatie van de patiënt niet vergeten!

ERP digitale formulieren

Big data voor MKB

Wij geloven dat het principe van big data ook van belang is voor MKB Nederland.

Maar dan wel in aangepaste vorm en in de eigen organisatie.

Veel organisaties verzuipen nu al met het intern organiseren van “big data”.

Denk hierbij aan het gebruik van ERP systemen welke door de IT wereld als oplossing wordt gepresenteerd om organisaties aan te sturen.

Zijn ze gebruiksvriendelijk voor de medewerkers, geven ze pro actief op tijd de juiste informatie aan de medewerker?

Want ook hier maakt de medewerker het verschil om met die informatie iets te doen!

 

MKB Big Data aanvalsplan

Begin eerst maar eens met het laaghangende fruit.

Meten is weten maar dan wel van de juiste dingen, op tijd, op de juiste plaats en real-time.

Dan kun je medewerkers helpen om processen te sturen en de juiste beslissingen te nemen.

Eerst de “kleine” data goed doen, daar zit een enorm verbeterpotentieel voor MKB Nederland.

Weg met die vertragingen in informatie, fouten in aangeleverde data, zoeken naar de juiste informatie.

Wij hebben al veel organisaties geholpen om heel veel geld te besparen en zo de winst te verhogen.

Door bedrijfsprocessen en hun kritische data goed in beeld te krijgen en vervolgens te bewaken en op te sturen.

digitale formulieren

Meer leestips

Zelf ervaren?

Kom kennismaken met de kracht van digitale formulieren en bezoek  vrijblijvend  de “Try before you Fly”. 

Liever een demo op uw locatie?

 

Digitale formulieren binnen productiebedrijven

Digitale formulieren binnen productiebedrijven

“Toen wij zagen hoe de afdeling veiligheid het formulier werkvergunning had gedigitaliseerd zagen wij onmiddellijk meer mogelijkheden in ons productiebedrijf.

Digitale formulieren in productie bedrijven en andere organisaties, zijn vaak losse Excel of Word bestanden als vervanger van handgeschreven formulieren.

Met de digitale formulieren tool van LeanForms laat je informatie werken.

Het formulier volgt de procesgang.

En je hebt altijd actueel inzicht!”

digitale formulieren productie werkvergunning

 

Digitale formulieren productiebedrijven en het ERP

Vaak zie je dat er veel aandacht is binnen productiebedrijven voor planning, logistiek en financiële transactie.

Deze worden bijna altijd ondergebracht in een standaard ERP-pakket.

De stamgegevens worden daar prima bewaard, niks mis mee.

Maar in productiebedrijven gebeurt veel meer.

Allerlei verschillende activiteiten ondersteunen het productieproces.

De kwaliteit wordt gemeten, de resultaten moeten worden bewaard voor analyse.

Of voor kwaliteitsgaranties van de klanten.

Afwijkingen binnen het productieproces, van geleverde materialen door de leveranciers, moeten worden opgevolgd.

Zo ook de mogelijke klantenklachten.

Kortom buiten het ERP wordt een grote verzameling data verzameld en “ergens” opgeslagen.

Met slimme digitale formulieren in productiebedrijven kan een grote efficiency slag worden gemaakt.

 

Een formulier digitaliseren voor productie bedrijven

Belangrijk bij het digitaliseren van formulieren is draagvlak binnen de organisatie.

Zorg dus dat het digitaal formulier de medewerker ontzorgt.

Als voorbereiding voor een goed digitaal formulier gaat men eerst aan tafel.

Wat wil men bereiken met het formulier?

Welke informatie moet worden verzameld.

En wie levert wat aan?

Tot slot, welke overzichten of rapportages wil men beschikbaar hebben.

90 % van de tijd voor het digitaliseren van een formulier is men kwijt aan deze voorbereiding.

Daarna configureer je zonder ICT-kennis vrijwel iedere digitaal formulier van een productie bedrijf.

Formulieren digitaliseren productie

Meer lezen

De administratie versnellen met LEAN  en digitale formulieren

Go with the (work)flow

Workflowmanagement, wat is dat eigenlijk?

Workflowmanagement is de beheersing van de beweging van informatie, vaak met geautomatiseerde middelen.

Workflow management beoogt te regelen dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf van de ene afdeling naar de andere afdeling komt.

Go with the flow

Zogenaamde workflow software waarin de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd regelen het verloop van een order, klacht of andere taak binnen een bedrijf door deze in deeltaken op te splitsen die in de juiste volgorde door de desbetreffende afdelingen worden behandeld en geaccordeerd.

A flow job, Time flies when you’re having fun

Workflow vervangt dus een heleboel soorten communicaties tussen medewerkers.

De telefoon of een mailtje opstellen is overbodig, de informatie wordt automatisch in een afgesproken format gedeeld.

Bovendien is de status en het traject van een taak zijn eenvoudig op te vragen.

Persoonlijke hulplijstjes zijn overbodig. Klinkt goed toch, je hoeft je nergens meer druk over te maken want je informatie en acties zijn altijd te vinden op 1 plaats.

 Workflow vliegt uit de bocht

Toch hapert de workflow vaak bij veel organisaties.

Bedrijfsprocessen blijken namelijk steeds vaker te veranderen in de tijd en daar zit je dan met je voorgeprogrammeerde workflow.

Natuurlijk komt de ICT man op afspraak langs en past de workflow voor een prijzige factuur aan.

Maar echt slim en effectief is dat niet!

 Lean en workflow software

Toen wij in 2006 ook uit de bocht vlogen met onze softwareleverancier zijn we zelf een project begonnen.

Niet dat we verstand hadden van ingewikkelde codes maar we wisten wel wat we als gebruikers wilde zien.

En we vonden een software ontwikkelaar die vanuit deze gedachte mee wilde denken. Vaak zijn problemen of irritaties dus het begin van een mooie oplossing.

En volgens onze klanten luisteren we nog steeds.

 Go with the “plug and play” leanforms workflow

Anno 2017 hebben al veel organisaties LeanForms ontdekt.

En….zijn jullie de volgende?

Zijn er meer dan 4 medewerkers in je organisatie en gebruik je minstens zoveel Excel lijstjes voor de administratie en acties?

Dan hebben wij een betaalbare oplossing die veel kwaliteit en tijd op gaat leveren. Onze slimme formulieren !

Meer informatie?

Wij komen graag langs voor een interactieve demo.

Of bezoek onze gratis “ Try before you Fly” workshop die we regelmatig organiseren.

Ervaren is de beste overtuiging.

Nog meer lezen of voorbeelden over workflow?

Slimmer organiseren

Slimmer organiseren, voor een gezonde bedrijfsvoering

Slimmer organiseren is geen keuze, het is een noodzaak voor iedere organisatie. Als u tenminste het maximale rendement uit uw organisatie wilt halen. Continue veranderingen in bedrijfsvoering om klanten efficiënter te kunnen bedienen vereisen ook een goed inzicht in de interne informatie. Wat is de status van een klacht, een actie uit een werkoverleg, een verlofaanvraag of een reparatieverzoek. (voor andere voorbeelden zie praktijkvoorbeelden van onze slimme klanten of lees onze blogs) Is deze informatie gemakkelijk te vinden en betrouwbaar? Een Excel ERP systeem lijkt goedkoop en slim maar is dat ook zo? Slimmer organiseren begint met kritisch kijken naar je bedrijfsprocessen. Zijn onderstaande symptomen herkenbaar dan heb je nog mogelijkheden om nog slimmer te organiseren.

Verbeterde kwaliteit en lagere interne kosten liggen binnen handbereik.

Wachten op informatie

Je collega moet informatie aanleveren zodat jij je taak kunt uitvoeren. Ze moet namelijk eerst de telefonische serviceaanvraag in een gezamenlijk bestand kloppen. Daarna belt ze je op of wordt een mail gestuurd om te melden dat je aan de slag kunt. Wel graag even een seintje als je gereed bent want dan kan ze ook weer bij de Excel file. En tussendoor verwachten ze ook dat je de andere werkzaamheden bijhoudt!

Slimmer organiseren zonder fouten

Fouten in een bedrijfsproces zijn irritant maar soms ook onacceptabel, zeker als hier de bedrijfsvoering op wordt gestuurd of als er zaken spelen als aansprakelijkheid. Toch zie je vaak onder tijdsdruk of door gebrek aan parate kennis foute of onvoldoende informatie wordt vastgelegd. Een simpele manier om fouten te voorkomen is het gebruik van poka-yoke, een methode waarin het altijd goed gaat omdat het niet anders kan.

Slimmer organiseren zonder controleren

Controleren van informatie op fouten, hoe inefficiënt kun je bezig zijn? Zou je in deze tijd niet veel beter kunnen gebruiken aan werkzaamheden
waarmee je iets verdient? Automatische rekenvelden, rolmenu’s en in-line controles door een systeem zorgen voor ervoor dat je op de gegevens kunt vertrouwen.

Herverwerking van informatie

De informatie wordt aangeleverd maar net niet in de gewenste vorm. Dus vlug aan de slag in een hulpfile om deze te bewerken en geschikt te maken voor jouw activiteit. Je kunt natuurlijk ook eens gaan overleggen of het niet in 1 keer goed kan. Wat denk je van deze praktijkcase?

Overprocessing, te veel vastleggen

Wat denk je zelf als je een super lange lijst in moet vullen. Zou al deze informatie echt worden gebruikt? Laatst was ik in een ziekenhuis aan het meekijken. Nog niet 25 % van de vragen werd gebruikt! Ik kreeg er bijna een onveilig gevoel van.

Het “slimmer organiseren“ gesprek.

Als bovenstaand bekend voorkomt dan is het tijd voor actie. Neem eens uurtje de tijd om samen met team een registratieproces simpel in kaart te brengen en de benodigde informatie goed te specificeren (wat, wanneer, hoe, benodigde tijd). Je zult dan zelf als team de knelpunten gaan zien. Probeer vervolgens de verborgen kosten te kwantificeren en ga op zoek naar een oplossing die het proces verbetert, geen onnodige kosten maakt en het arbeidsgemak verhoogt. Wil je hulp bij dit proces, contacteer dan de praktische specialisten van Lean Quality

Slimmer organiseren, wist je dat…

 •  LeanForms geschikt is voor alle bedrijfsprocessen.
 • Schaalbaar vanaf 5 gebruikers tot multinational.
 • Terugverdientijd per gebruiker wordt behaald bij 1 uur tijdwinst per jaar.
 • Je niet afhankelijk bent van dure ICT consultants.

 

 

 

SharePoint, een toverdoos of zwart gat?

SharePoint, toverdoos of zwart gat?

SharePoint, de alleskunner van Microsoft.

Vaak als goedkoper alternatief gepromoot door ondersteunde IT afdelingen of externe consultant bedrijven.

De oplossing voor documentbeheer, vastleggen van belangrijke bedrijfsregistraties, uitwisselingsplatforum voor discussies, intranet en website.

SharePoint kan dus alles, maar dat gaat niet vanzelf!

Maar alles is te koop.

SharePoint en de geheime kosten

Je hoeft geen expert te zijn om complexiteit en functionaliteit van SharePoint te kunnen beoordelen.

Google even op “SharePoint consultants Nederland” en je hebt 185.000 resultaten.

Blijkbaar verdienen heel veel organisaties geld met het ondersteunen van SharePoint applicaties.

SharePoint parts zijn al dan niet commerciële uitbreidingen op functionaliteit van SharePoint, google geeft bijna 3 miljoen hits, hoezo alleskunner.

Het is dus zaak om van te voren goed je gebruiker en beheerderseisen te bepalen.

Voorkom dat goedkoop duurkoop wordt.

SharePoint als bedrijfsmanagement systeem?

Een eenvoudige centrale plaats voor je werkinstructies, procedures of aantekeningen.

SharePoint kan dan een prima keuze zijn.

Maar verwacht dan niet meer als een keurig ingedeelde netwerkstructuur met wat handige zoekfuncties.

Wil je echter meer zoals inzicht op functieniveau, relaties met normen en wetgeving of onderlinge relaties tussen informatiedragers en/of bedrijfsprocessen dan komen de consultants en SharePoint parts om de hoek kijken.

Kassa!

Wil je toch een bedrijfsmanagement systeem in SharePoint en ook het liefst in de Cloud?

Is de informatie vertrouwelijk let dan op extra beveiligingseisen en de locatie van de server.

In het buitenland kunnen namelijk hele andere regels van toepassing zijn op vertrouwelijkheid van gegevens.

Alternatieven, kiezen op functionaliteit, flexibiliteit en kosten

Voor wie verder wilt kijken zijn er genoeg alternatieven zoals “Open Source” of andere commerciële software pakketten.

Voorbeelden voor open source zijn o.a.

Maar ook voor “open source” geldt dat het verdienmodel gebaseerd is op het verkopen van aanvullende consultant diensten.

Bovendien moet men er van bewust zijn dat de code weliswaar vrij is maar niet gegarandeerd voor gebreken.

Zou jij hier kritische informatie willen delen?

LeanForms en Commant zijn voorbeelden van commerciële software pakketten die daadwerkelijk een laagdrempelig en simpel bouwconcept nastreven die door gebruiker zelf kan worden geconfigureerd in maximaal 3 klikken!

Hierdoor wordt geïnvesteerd in een kosteneffectieve duurzame oplossing waarbij systemen echt waarde toevoegen en de kosten aantoonbaar terugverdienen.

Bovendien worden deze commerciële pakketten onderhouden en doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten en klantenfeedback.

Lean Business Process Management  wat is de bedoeling ?

Commercieel alternatief, onze keus C’ommantPlus