2.11 Element bijlage

You are here:
< Back

1 Introductie

 

De werkwijze voor toevoegen van elementen is gestandaardiseerd. De specifieke eigenschappen van het element “Bijlage “worden hier beschreven.

2 Werkwijze

Selecteer het element bijlage.

Er kunnen standaard meerdere bijlage worden toegevoegd.

Er zijn geen aanvullende detail instellingen beschikbaar.

 3 Aandachtspunten en tips

Ieder soort bestand(en) kunnen worden toegevoegd.  De bestanden worden opgeslagen op de server. De gangbare bestanden worden via de bekende iconen in het formulier weergegeven.

Als een gebruiker deze wil raadplegen worden ze naar de lokale computer gedownload.

Voor het openen en lezen heeft men dus lokaal de desbetreffende applicatie nodig.