2.02 Element onderdeel

You are here:
< Back

1 Introductie

De structuur van de verschillende elementen is gestandaardiseerd met uitzondering van het element “Onderdeel”. In deze instructie worden de  specifieke eigenschappen van het element “Onderdeel” beschreven.

2 Werkwijze

  • Open een nieuw formulier of een bestaand formulier (status nieuw).
  • Kies bovenin het menuvenster het tabblad “Formulier”’.
  • In het middelste venster wordt de inhoud van het formulier getoond.
  • Voeg bijvoorbeeld het element “Onderdeel” toe.
  • In het rechter venster worden de diverse mogelijkheden van element “Onderdeel” zichtbaar.

Tekst; Deze tekst is de titel van het betreffende onderdeel.

Hulpinformatie; In dit veld kan aanvullende informatie voor de eindgebruiker worden beschreven. Deze tekst wordt in het formulier aan de eindgebruiker getoond.

 

Let op:

Aan een onderdeel kunnen ook rechten worden toegekend.

Bij het samenstellen van de inhoud van een formulier, dient men dit nog achterweg te laten.

Zie hiervoor de instructies bij formulieren bouwen.