2.03 Element sectie algemeen

You are here:
< Back

1 Introductie

De structuur van de verschillende elementen is gestandaardiseerd in 3 verschillende secties; “Algemeen”, ”Actie” en “Details “.

In deze instructie worden de algemene eigenschappen beschreven.

2 Werkwijze

  • Open een formulier waarin al een “Onderdeel” is toegevoegd.
  • Kies bovenin het menuvenster het tabblad “Formulier”’,
  • In het middelste venster wordt de inhoud van het formulier getoond.
  • Voeg bijvoorbeeld het element “Tekst” toe.
  • In het rechter venster worden de diverse mogelijkheden van element “Tekst”” zichtbaar.

 

Tekst: Omschrijving van de vraag in het formulier, verplicht alvorens het element op te kunnen slaan.

Hulpinformatie; Verklarende toelichting voor gebruiker. De gebruiker kan deze via een uitroepteken voor de vraag laten verschijnen in een pop-up.

Verplicht; Aanvinken betekent dat de gebruiker deze vraag verplicht moet beantwoorden alvorens hij het formulier kan verzenden.

Alleen lezen; De waarde van de vraag kan niet worden veranderd.

Verberg vraagnummer;  Er wordt aan de gebruiker geen nummer getoond.

Toon in zoekfunctie; De vraag meenemen in het zoekfunctie overzicht.

Filterveld zoekfunctie; Het veld opnemen als filter voor het opvragen van het zoekfunctie overzicht.

Standaard sorteerveld; Het zoekfunctie overzicht sorteren op dit veld [Oplopend] of [Aflopend].

Registreer wijzigingen; De wijzigingen van dit veld registreren. Zie instructie wijzigingen

Niet meenemen bij kopieën; Het veld wordt niet meegenomen als door de gebruiker de gegevens van een ander formulier worden gekopieerd naar een nieuw formulier.

Kopieer waarde van vraag; De vraag wordt automatisch gevuld met de waarde van een andere vraag.