2.07 Element tekst type gebruikersinformatie

You are here:
< Back

1 Introductie

 

De werkwijze voor toevoegen van elementen is gestandaardiseerd. De specifieke eigenschappen van het element “Getal” worden hier beschreven.

Binnen het element “Getal” zijn de volgende varianten aanwezig

Tekst

Getal

Gebruikersinformatie

Datasets

Deze instructie is van toepassing op variant “Gebruikersinformatie ”.

2 Werkwijze

  • Open een nieuw formulier of een bestaand formulier (status nieuw).
  • Kies bovenin het menuvenster het tabblad “Formulier”’.
  • In het middelste venster wordt de inhoud van het formulier getoond.
  • Voeg het element “Tekst” toe.
  • In het rechter venster worden de 3 sectors van het element “Tekst”” zichtbaar.
  • Ga naar sectie “Detail”
  • Selecteer bij ”Type ”Gebruikersnaam”, “Extra Info 1” of “Extra Info 2”

Gebruikersnaam; Het veld wordt ingevuld met de naam van de inlogde gebruiker.

Extra info1; Het veld wordt ingevuld met de extra info die vermeld is bij de ingelogde gebruiker.

Extra info2; Het veld wordt ingevuld met de extra info die vermeld is bij de ingelogde gebruiker.

Let op:

Aan een element kunnen ook rechten worden toegekend.

Bij het samenstellen van de inhoud van een formulier, dient men dit nog achterweg te laten.

Zie hiervoor de instructies bij formulieren bouwen.

3 Aandachtspunten en tips

 

Door “gebruikersnaam” in verschillende onderdelen van een formulier op te nemen heeft men een heel eenvoudige inzichtelijke manier om te zien wie het formulier heeft ingevuld. Denk hieraan bij het bouwen van een formulier!