2.08 Element tekst type dataset

You are here:
< Back

1 Introductie

De werkwijze voor toevoegen van elementen is gestandaardiseerd. De specifieke eigenschappen van het element “Getal” worden hier beschreven.

Binnen het element “Getal” zijn de volgende varianten aanwezig

 • Tekst
 • Getal
 • Gebruikersinformatie
 • Datasets

Deze instructie is van toepassing op variant “Datasets ”.

2 Werkwijze

Om een dataset te kunnen koppelen aan een vraag, moet deze al bij Menu “Beheer” – “Data sets” zijn toegevoegd.

 • Dataset sleutelveld, de eerste kolom uit dataset waarop selectie wordt gebaseerd
 • Dataset waarde, een willekeurige kolom uit dataset die hoort bij het sleutelveld.

 • Open een nieuw formulier of een bestaand formulier (status nieuw).
 • Kies bovenin het menuvenster het tabblad “Formulier”’.
 • In het middelste venster wordt de inhoud van het formulier getoond.
 • Voeg het element “Tekst” toe.
 • In het rechter venster worden de 3 sectors van het element “Tekst” zichtbaar.
 • Ga naar sectie “Detail”
 • Selecteer bij ”Type ”Dataset” en “Dataset sleutelveld”
 • Selecteer vervolgens de gewenste “Dataset”

 • Voeg vervolgens naar wens meerder velden toe van het element “Tekst” van het type “Dataset waarde”.
 • Selecteer voor ieder element “Dataset waarde” de “Vraag met sleutelveld” en vervolgens het gewenste veld.

Let op:

Aan een element kunnen ook rechten worden toegekend.

Bij het samenstellen van de inhoud van een formulier, dient men dit nog achterweg te laten.

Zie hiervoor de instructies bij formulieren bouwen.

3 Aandachtspunten en tips

Als datasets in hoge frequentie worden aangepast overweeg dan om een live koppeling te maken met de brongegevens. Informeer naar de mogelijkheden bij LeanForms.