2.09 Element Checkbox

You are here:
< Back

1 Introductie

De werkwijze voor toevoegen van elementen is gestandaardiseerd. De specifieke eigenschappen van het element check box worden hier beschreven.

Een check box wordt gebruikt als de gebruiker meerdere antwoorden bij een vraagstelling mag kiezen.

De keuzeopties worden weergegeven aan de gebruiker in een verticale rij met een vierkantjes.

 

2 Werkwijze

Het eigenschappenvenster van het type ”check box” bestaat uit 2 varianten; een handmatige invoer of een invoer via een bestaande lijst binnen LeanForms.

Handmatig

  • Kies “+ nieuwe optie”
  • In box “Tekst” wordt de beschrijving voor de gebruiker vastgelegd.
  • Optioneel kan bij de box “Waarde” een getal worden meegegeven (bv Ja= 0 Nee =1 of een weegfactor). Dit getal is voor de gebruiker niet zichtbaar maar hierdoor kan men binnen het formulier rekenen, zie hiervoor element ”Formule”.
  • Sla de aangemaakte optie op met het vinkje, achteraf wijzigen kan met het potlood.

Invoeren via lijst

Kies “Importeer lijst”

Kies uit het getoonde overzicht de gewenst lijst.

Achteraf wijzigen kan met het potlood.

LET OP: als de lijst wordt aangepast in de beheeromgeving wordt deze NIET automatisch in het formulier bijgewerkt.

 3 Aandachtspunten en tips

  • De laatst toegevoegde keuze wordt bovenaan de lijst getoond. Het kan dus zijn dat men moet scrollen om de gehele lijst te zien.
  • De volgorde in de lijst kan eenvoudig worden aangepast met de “pijltjes” links van de tekst
  • Als men een rapportage dan kan dit worden opgelost binnen Excel indien de items in de check box lijst uniek zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een nummer als voorloper toe te voegen (bijvoorbeeld 01 Administratiegebouw in plaats van Administratiegebouw).