2.01 Elementen Algemeen

You are here:
< Back

1 Introductie

De inhoud van de formulieren wordt samengesteld uit elementen. De werkwijze voor toevoegen van elementen is gestandaardiseerd.

2 Werkwijze

Er zijn 2 verschillende groepen elementen

 • Onderdelen
 • Vragen

De “vragen” kunnen alleen aan een onderdeel worden toegevoegd.

Binnen een soort “vraag” kunnen diverse varianten bestaan.

De selectie van het juiste soort vraag is erg belangrijk.

Hiermee wordt de intelligentie van het formulier bepaald maar ook de rapportage mogelijkheden.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen open en gesloten vragen.

Bij open vragen kan de eindgebruiker het antwoord naar eigen keuze formuleren, bij gesloten vragen worden ze naar antwoorden geleid met behulp van voor gedefinieerde keuzes

 

De verschillende soorten vragen (elementen) zijn

 • Tekst
 • Datum/tijd
 • Radio button
 • Checkbox
 • Drop down
 • Formule
 • Bijlage
 • Tekening
 • Matrix

 

Ieder element is opgebouwd uit 3 secties

 • Algemeen
 • Actie
 • Detail

 

De secties “Algemeen” en “Actie” zijn voor alle “vraag” elementen identiek.

Deze zijn in een afzonderlijke instructie beschreven.

Bij de sectie “Detail” worden de specifieke eigenschappen en kenmerken van het betreffende type vraag geconfigureerd.

Ook deze worden in afzonderlijke instructie beschreven.

 

3 Aandachtspunten en tips

Bouw met een voorbedacht plan, zie “Formulieren bouwen”