4.2 Formulier rapport-export opmaken

You are here:
< Back

1 Introductie

Soms is het handig of noodzakelijk om van een ingevuld digitaal formulier een nette hard copy of Excel/pdf-bestand te maken.

Voor het maken van een formulier rapport is een Excel rapportsjabloon nodig.

Het rapportsjabloon definieert de opmaak van het betreffende rapport.

 

2 Werkwijze

Maak een leeg blanco bestand aan binnen Excel.

  •                Hernoem “blad 1” naar “Data”
  •                Sla de file op onder de naam “BlancoExport”
  •                Voeg de file toe aan LeanForms via “Beheer”, “Rapport Sjablonen”

Koppel vervolgens het sjabloon “Blanco Export” met het formulier via “Formulier > ” eigenschappen.

Aan de gebruikerszijde kan nu het formulier worden geopend.

Aan de bovenzijde is nu de button zichtbaar “Export naar Excel”.

De vragen en antwoorden worden hiermee automatisch naar Excel geëxporteerd.

Hernoem de filenaam “Excel Export” naar een geschikte nieuwe sjabloonnaam.

Voeg een nieuw werkblad toe en benoem deze bijvoorbeeld als “Rapport.

Maak vervolgens in dit werkblad de gewenste opmaak van je formulier.

De data worden met de gebruikelijke functionaliteit binnen Excel overgenomen van het werkblad “data”.

Indien men tevreden is met de opmaak (denk ook aan print instellingen) dan dient men het bestand als volgt op te slaan

  •               Verwijder alle data op werkblad “Data”.
  •               Sla het bestand vervolgens op.

Voeg dit nieuwe sjabloon toe aan LeanForms en koppel dit aan het bewuste formulier (je vervangt dus het blanco sjabloon).

Geef eventueel aan of je de export als pdf-bestand wilt.

Het formulierrapport is nu gereed voor de eindgebruiker.

 

3 Aandachtspunten en tips

 

Er kunnen ook macro’s in het Excel bestand worden meegegeven. Deze worden pas geopend nadat je het bestand hebt gedownload en ze handmatig hebt ingeschakeld.

Afbeeldingen en foto’s kunnen ook in een formulierrapport worden opgenomen. Zie hiervoor “5.1 Specials”