5.1 Afbeeldingen opnemen in export formulier

You are here:
< Back

1 Introductie

Voor het opnemen van foto’s en afbeeldingen in een Excel export van een ingevuld formulier is een simpele methode beschikbaar.

2 Werkwijze

Men volgt de normale werkwijze voor het aanmaken van een formulier sjabloon (4.2 Formulier Rapport-export opmaken.)

  • Ga naar het werkblad van de opmaak van het rapport.
  • Plaats de cursor in de cel waar je de afbeelding wilt plaatsen.
  • Type het cel adres in deze cel op de volgende wijze (in ons voorbeeld C88)
    [C88]   Let op geen verwijzing naar werkblad maken alleen vierkante haken en cel adres)

  • Je ziet dan nog geen afbeelding
  • Maak de cel op in de gewenste afmetingen
  • Volg de werkwijze in 4.2 voor het opslaan en koppelen van het sjabloon.
  • Bij het exporteren van het formulier naar Excel wordt de afbeelding nu in de bewuste cel opgenomen.

3 Aandachtspunten en tips

Als er meerdere foto en afbeeldingen zijn toegevoegd worden deze als 1 geheel geëxporteerd.