1.4 Beheer categorieën

You are here:
< Back

1 Introductie

Met categorieën maak je een mappenstructuur voor de formulieren in Weergavemodus voor de gebruikers. Ook zijn categorieën een makkelijke manier om rechten te leggen over een groep formulieren als je deze aan een beperkte groep gebruikers ter beschikking wilt stellen.

2 Werkwijze

De categorie structuur is door een beheerder eenvoudig op te zetten en aan te passen.

 

 • Klik eerst op de button links onderaan in het menu, hierdoor worden alle al aanwezige categorieën voor administrators zichtbaar.
 • Door de muis op het map icoontje te plaatsen verschijnt een hulpmenu aan de rechterzijde van de mapnaam met 2 nieuwe icoontjes.
 • Het linkse icoon (een potlood) wordt gebruikt om de map eigenschappen in te stellen.
 • Het rechter icoon (verticale punten) wordt gebruikt om een nieuwe categorie of een nieuw formulier toe te voegen.
 • Beide icoontjes worden geactiveerd door te klikken met de linkermuisknop.
 • Na klikken op het potlood icoon wordt het scherm met categorie eigenschappen geopend.

 

 

De volgende categoriegegevens kunnen worden ingevuld.

 • Naam de naam van de categorie.
 • Onder categorie; optioneel kun je aangeven onder welke categorie (map) de nieuwe map moet komen (het betreft dan een subcategorie).
 • Rechten: optioneel kunnen kijken/of bewerkingsrechten worden vastgelegd voor gebruikers of gebruikersgroepen.
  •                Selecteer bij “type”, een groep of gebruiker.
  •                Selecteer vervolgens bij “Voorwaarde” de gewenste groep of gebruiker.
  •                Selecteer vervolgens bij “Actie” toestaan of niet toestaan.
  •                Selecteer tot slot bij “Recht” bekijken of beheren.
 • Voeg de voorwaarde toe met behulp van het “plus” teken en vergeet niet op te slaan!

 

Let op

 • Alle formulieren krijgen de rechten van de categorie waar ze toe behoren.
 • Als geen rechten worden toegekend is de categorie voor iedereen zichtbaar.
 • Zonder onderliggende formulieren wordt de categorie niet zichtbaar in de boomstructuur.

 

Wil je de volgorde van het menu veranderen?

Pak het gewenste mapje met de linkermuisknop op in het linker menu en laat het los op de nieuwe plaats.

 

3 Aandachtspunten en tips

Soms is het handig om een hulp Categorie “Test” aan te maken die alleen zichtbaar is voor de administrators.

Hier kun je dan formulieren parkeren die je nog wilt aanpassen.