1.2 Beheer gebruikers

You are here:
< Back

1 Introductie

Om te kunnen inloggen in LeanForms heb je een persoonlijk gebruikersnaam nodig.

Er zijn 3 verschillende typen gebruikers binnen LeanForms.

 • User;Voor een gewone gebruiker in het systeem. Deze gebruiker kan afhankelijk van de specifiek toegekende rechten in Weergavemodus formulieren starten, acties afhandelen, processtappen uitvoeren, rapporten opvragen etc.
 • Admin; Voor de applicatiebeheerders van LeanForms. Zij kunnen formulieren, gebruikers en rapporten aanmaken etc.
 • Superuser; Een superuser kan gegevens van een formulier buiten het reguliere proces om aanpassen in de database, ongeacht de rechten die op een bepaald formulier staan. Let op! Een superuser heeft alleen deze speciale rechten en kan verder niets. Maak daarom altijd een speciale gebruiker hiervoor aan die je alleen gebruikt om datacorrecties door te voeren. Verwijder om veiligheidsredenen hierna deze gebruiker.

2 Werkwijze

Navigeer naar gebruikers en voeg vervolgens een nieuwe gebruiker toe met behulp van de blauwe knop “Toevoegen”.

Er opent een pop-up scherm waarin men het gebruikersprofiel kan inrichten.

 • Opslaan;              Het profiel wordt met de laatste wijzigingen opgeslagen.
 • Herstellen;          Een eerder verwijderd gebruikersprofiel wordt opnieuw geactiveerd.
 • Verwijderen;      Het profiel wordt gedeactiveerd maar blijft wel in de database aanwezig. Het kan op een later stadium worden geactiveerd met de herstelfunctie.
 • Annuleren;          Alle uitgevoerde beweringen worden niet doorgevoerd en niet opgeslagen.

 

In het gebruikersprofiel kunnen de volgende eigenschappen worden ingesteld;

 • Naam; de naam die wordt getoond bij acties en processtappen.
 • Loginnaam; de naam waarmee de gebruiker inlogt in LeanForms (samen met wachtwoord).
 • Email; het adres waarnaar alle emailberichten voor deze gebruiker gestuurd worden.
 • Extra info 1; vrij te definiëren veld, bijvoorbeeld de afdeling waar iemand werkt. Deze info kan getoond worden in bijvoorbeeld e-mails.
 • Extra info 2; vergelijkbaar als “Extra info 1”
 • Wachtwoord; wachtwoord om in te loggen in LeanForms.
 • Rol; kies de gewenste Gebruikersrol.
 • Taal: Kies de taal waarin de formulieren worden getoond voor de betreffende gebruiker. Standaard staat er [Engels], maar als deze taal niet is gedefinieerd, moet dit aangepast worden! Zie ook Meertaligheid.
 •  Profielfoto; profielfoto van de gebruiker te selecteren via de knop “Select files”

 

Ook is het mogelijk om de gebruiker toe te wijzen aan groepen.

Bij “Groepen” worden in het linker kader alle nog beschikbare groepen getoond en rechts de groepen waarin de betreffende gebruiker is opgenomen.

 • Toevoegen, na selectie van bewuste groepen kan deze worden toegevoegd  met de button.  In het scherm worden dan de vensters aangepast.
 • Verwijderen, na selectie van bewuste groepen kan deze worden  verwijderd met de button.  In het scherm worden dan de vensters aangepast.

Ook heeft men nog de beschikking over een speciale autorisatie binnen LeanForms met betrekking tot gebruik van het “Berichtensysteem”.

Dit wordt verder toegelicht in  een aparte instructie “Berichtenverkeer”