Voor deze update hebben we meer dan 800 punten behandeld. Terwijl we achter de schermen de applicatie opnieuw hebben opgebouwd, hebben we aan de voorkant ook kleine verbeteringen gedaan. Hier noemen we de highlights.

Highlights

Vertalen

Het is mogelijk om met de Language AI van DeepL formuliertypes te vertalen.

Screenshot van vertaalknop in LeanForms 3.7.0

Als een tekst nog niet is ingesteld in de taal die je op dit moment gebruikt stond er voorheen altijd “- Not defined -“. Nu blijft de tekst in de oorspronkelijke tekst staan, met daarvoor de taalcode:

Screenshot van Engelstalig formulier in Nederlandse omgeving in LeanForms 3.7.0

Engelstalig formulier in Nederlandse omgeving

Dankzij de AI vertalingen is LeanForms nu ook beschikbaar in de volgende talen:

 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Deens

Wil je gebruik maken van deze feature? Neem dan contact met ons op zodat we dit in kunnen schakelen.

Zou je een andere taal willen gebruiken? Laat het aan ons weten, dan gaan we de mogelijkheden bekijken.

Superuser heet nu Datacorrector

We hebben de naam van de Superuser rol gewijzigd naar Datacorrector. Dit past beter bij wat die rol kan doen. De functionaliteit hiervan is niet gewijzigd, behalve de toevoeging in de volgende alinea.

Datacorrector kan stap in route wijzigen

Het is nu mogelijk om als Datacorrector een formulier te verplaatsen naar een willekeurige stap. Het formulier wordt dan direct in de gekozen stap geplaatst, zonder dat de tussenliggende route wordt gevolgd.

Het liefst heb je dit nooit nodig, maar je kan dit gebruiken bij formulieren die door een verkeerd ingestelde route zijn vastgelopen. Los dan ook altijd de oorzaak op!

Je vindt de knop bij een formulier als Data corrector via “Meer” > “Toon route”.

Screenshot van knop op stap in route te wijzigen in LeanForms 3.7.0

Lees meer in de handleiding.

Matrixregels dupliceren

Bij een matrix is de optie “Laatste regel dupliceren toestaan” toegevoegd. Hiermee kan je gebruikers de laatste regel van de matrix laten dupliceren. Dit kan nuttig zijn als er vaak dezelfde gegevens worden herhaald.

Screenshot van knop om matrixregel te dupliceren in LeanForms 3.7.0

Laadsnelheid “Mijn formulieren” en “Mijn acties”

De laadsnelheid van “Mijn formulieren” en “Mijn acties” is sterk verbeterd. Deze overzichten zijn nu ook in grote omgevingen goed bruikbaar.

Verbeteringen

We hebben veel kleine verbeteringen gedaan om het gebruik van LeanForms nog soepeler te maken.

 • Een tekstvak van meerdere regels groeit automatisch naar de benodigde hoogte voor het aantal gebruikte regels.
 • De validatie van verplichte velden in het beheer van LeanForms is verduidelijkt.
 • Afbeeldingen kunnen nu rechtstreeks aan de vraagtekst worden toegevoegd met de Image Browser.
 • Bij het toevoegen van ontvangers aan een mail in de route wordt indien nodig automatisch een ; ingevoegd.
 • Bij de Y-as van grafieken is het nu mogelijk om zelf de startwaarde en eindwaarde in te stellen.
 • Bij het wijzigen van de taal van de eigen gebruiker wordt de pagina direct herladen met de nieuwe taal.
 • Bij de e-mailberichten van een enquête kan je nu ook de “Systeemwaarden” knop gebruiken om de relevante tags in te voegen.
 • Terwijl er een hulpinformatie popup openstaat is het niet mogelijk om te scrollen of andere popups te openen. Je moet eerst de popup sluiten.
 • De nummering van het formuliernummer begint na het activeren van de eerste versie nu bij 1, i.p.v. doorgaan bij het laatste nummer van de testformulieren.
 • Als er bij het filteren in een dataset geen resultaten worden gevonden wordt een duidelijke melding getoond.
 • Na het aanpassen van het ontwerp van een matrix wordt bij het sluiten direct de weergave in het bovenliggende ontwerp ververst.
 • De validatie op het aantal karakters wordt tijdens het typen direct weergegeven. Bij een ongeldig aantal wordt naast de limiet ook het huidige aantal weergegeven.
 • Als de herinneringsvelden bij een enquete niet gemapt zijn, wordt de herinnering verstuurd naar de oorspronkelijke ontvanger.
 • Het is nu mogelijk om de volgorde van rechten aan te passen. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit, maar kan meer overzicht bieden.
 • De ingestelde kolombreedtes bij “Mijn acties” en “Mijn formulieren” worden per gebruiker opgeslagen.
 • Bij het wisselen tussen de route en het formulierontwerp wordt de scrolpositie onthouden zolang er geen wijzigingen worden gedaan.
 • De verschillende overzichten bij “Mijn formulieren” en “Mijn acties” worden nu weergegeven in tabbladen.
 • In een Word export kunnen bij een matrix nu meerdere vragen en andere tekst in één cel worden getoond.
 • Bij het activeren van een formuliertype worden nu de eigenschappen ook automatisch opgeslagen.
 • Bij het kiezen van een ander tabblad vanaf het Eigenschappen tabblad bij formulierbeheer krijg je een waarschuwing als er aanpassingen zijn die niet zijn opgeslagen.
 • Systeemwaarden bij een mail in de route kunnen nu ook direct aan het onderwerp toegevoegd worden.
 • Bij groepen is de eigenschap “Administratieve groep” vervallen.
 • Profielfoto’s bij gebruikers en groepen zijn verwijderd wegens beperkt gebruik en nut.
 • De tabel van “Toon historie” is verbeterd. Deze toont nu vanaf welke stap en naar welke stap is doorgestuurd.
 • Bij het toevoegen van een optie aan een lijst gaat de focus terug naar de omschrijving, zodat je gelijk weer kan typen.
 • De volgorde van bijlagen bij het uploaden van meerdere bijlagen tegelijk is nu meer consequent.
 • Het invulveld voor hulpinformatie van een onderdeel is groter gemaakt.

Bugfixes

 • Na het kopiëren van een matrix in het formulierontwerp werkte rapporten met vragen uit de matrix niet goed.
 • Bij het opnieuw openen van een bericht in een formulier waarin dat bericht al voor het opslaan getoond was kon je het bericht niet sluiten.
 • Grafieken gaan er beter mee om als er een vraag wordt verwijderd die in de grafiek gebruikt werd.
 • De labels bij een vaste datum filter bij een grafiek zijn nu zichtbaar.
 • Rapport dataset werkte niet met bijlagen uit een matrix.
 • De knoppen bij beheer van enquêtes en berichtensysteem zijn nu beter bestand tegen dubbelklikken.
 • Het inlezen van datums vanuit Excel naar een dataset of enquête is verbeterd.
 • Het is mogelijk om een checkbox zonder opties in te lezen vanuit een enquête dataset.
 • De “Type” kolom bij de mapping van de enquête was niet altijd correct. Deze is weggehaald.
 • Als er twee velden bij de mapping van een enquête naar dezelfde vraag worden gemapt wordt de enquete nu gewoon verstuurd. Alleen de eerste mapping wordt gebruikt.
 • Indien een bericht als “Doelgroep” een vraag in formulier heeft, wordt de tabel met bevestigingen niet meer getoond. Deze bleef altijd leeg. Deze bevestigingen kunnen geregistreerd worden door de “Kopieer naar vraag” optie te gebruiken.
 • Onder bepaalde omstandigheden kon het voorkomen dat je twee nieuwe Onderdelen tegelijk kon toevoegen aan het formulierontwerp. Dat is opgelost.
 • Onder bepaalde omstandigheden kon het voorkomen dat het formulierontwerp bleef scrollen door de positie van de cursor. Dat is opgelost.
 • Verversen van menu bij aanpassen van grafieken is verbeterd.
 • Bij het dubbelklikken op de handvatten voor het aanpassen van de grootte van de route werd een popup geopend.
 • Verwijzingen naar onjuiste dataset bij het importeren vanuit de bibliotheek worden weggehaald.
 • Validatie op datum controleert nu ook of de gekozen dag bestaat in de gekozen maand (31 juni is ongeldig).
 • Lijsten waarbij “Sorteren” is aangevinkt worden in iedere taal correct gesorteerd.
 • Na het verwijderen van een optie uit een lijst bleef de “Waarde” staan.
 • De rechten check van dataset in een matrix klopte niet na de eerste stap.
 • Validatie van bestandtypes bij uploadvelden in beheer is verbeterd.
 • Bij het verwijderen van een pijl bij een Keuze in de route die nog niet eerder opgeslagen was kreeg je een error.
 • Rechten werkten niet met stappen in de route met een ‘ in de naam.
 • “Kopiëren van vraag” werkte niet goed bij dropdowns met “Alleen lezen”.
 • Bij lijsten was het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat twee opties hetzelfde ID achter de schermen kregen.
 • Een tag in de route mail werkte niet als de vraagtekst een # teken bevat.
 • Rapport dataset werkte niet goed met decimale getallen.
 • De rapport dataset link knop werd soms getoond bij een leeg veld.
 • Registreren van wijzigingen werkte niet goed voor checkboxes.
 • “Kopiëren van” een formulier werkte niet met matrix over verschillende versies.
 • Een verwijderde gebruiker was soms te kiezen bij lijsten met gebruikers uit groepen.
 • Een matrix met verplichte velden was niet op te slaan als datacorrector zonder alle verplichte velden in te vullen.
 • De link naar een openbaar formulier werd niet direct bijgewerkt na het reviseren.
 • Onder bepaalde omstandigheden konder er dubbele loginnamen of namen van gebruikers zijn. Dat gaf op meerdere plekken problemen. Dit is nu niet meer mogelijk.
 • Bij het kopiëren van een formulierontwerp inclusief de route werden verwijzingen naar vragen in de mails niet aangepast.
 • De controle op rechten bij het wijzigen van de naam van een stap in de route is versimpelt.
 • De wijziging van de naam van een stap in de route werd bij de rechten binnen een matrix niet doorgevoerd.
 • Het sleutelveld van een dataset was hoofdlettergevoelig bij het handmatig invullen.
 • Het verwijderen van een formulier zonder het verwijderen van gekoppelde acties kon errors veroorzaken bij Mijn acties.
 • De knop “Vandaag” was niet te gebruiken bij het kiezen van een plandatum van een nieuwe actie.
 • Een rapport met een filter van operator “bevat” bij een datum/tijd vraag kon een error geven.
 • Bij het verwijderen van een gekopieerde bijlage kon je onder specifieke omstandigheden een error krijgen.
 • Het was niet mogelijk om een dataset aan te maken in een nieuwe omgeving waar nog geen formuliertypes in bestonden.
 • Het was mogelijk om bij het afronden van een actie een ongeldige datum in te vullen. De actie werd dan niet goed afgesloten.
 • Het toevoegen van een vraag aan een rapport was niet mogelijk bij meer dan circa 80 vragen.
 • Als je een rapport probeert te exporteren voordat deze volledig geladen was kon je een error krijgen.
 • De link naar een nieuwe bijlage in een matrix werkte niet meer direct na het opslaan van het formulier.
 • Het kopiëren van een link werkte niet goed in de mail van een enquête.
 • Bij het versturen van een enquête zonder mapping naar een vraag kreeg je een error.
 • Bij het bewerken van de tijdstippen van de herinneringen van een enquete kon de tijd verspringen of nieuwe regels verdwijnen.
 • Afbeeldingen in de hulpinformatie popup blijven nu altijd binnen de kaders van het venster.
 • Als je in een rapport een filter op een matrix zette die niet getoond werd in het rapport kreeg je een error.
 • Een Word export met een matrix kon onder bepaalde omstandigheden een error geven.
 • De tekst van enkele buttons werd altijd in het Nederlands getoond.
 • Bij een groot aantal afbeeldingen bij één vraag in een Excel export klopte de positionering niet. Er kwam veel witruimte tussen de afbeeldingen.
 • Bij het reviseren en direct opslaan van de eigenschappen van een formuliertype konden de rechten dupliceren en verdwijnen.
 • Het verplaatsen van meerdere vragen in een rapport of opties in een lijst tegelijkertijd ging niet goed.
 • Het opslaan van een formulier gaf een error als er een heel groot aantal nieuwe bijlagen was.
 • Onder bepaalde omstandigheden kon bij een formule onterecht “Kopieer waarde van vraag” ingesteld zijn, terwijl deze optie niet zichtbaar is.
 • De optie min. en max. karakters zijn weggehaald bij tekstvragen van formaat e-mail. Ze werden hier wel getoond, maar werkten niet.

Weergave

De weergave van enkele features is veranderd:

 • Een bericht dat wordt gekopieerd naar een vraag wordt nu in een kader van een tekstvraag weergegeven.
 • De error pagina’s zijn veranderd.
 • De “toast” meldingen (bijvoorbeeld de “Opgeslagen melding” die het scherm inschuift) zijn veranderd.
 • De preview van bijlagen opent niet meer als je er met de cursor overheen gaat, maar er is een knop om de preview te openen.

In de volgende update gaan we de gebruikersinterface van LeanForms aanpakken. Heb je tips of suggesties? Laat het dan aan ons weten!

Kom je er niet helemaal uit?

Neem dan contact met ons op via 0161 – 778442 of info@leanforms.nl