Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb), bouwen met vertrouwen2022-11-30T11:50:56+01:00

Klaar voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Slim digitaliseren met speciaal voor de Wkb ontwikkelde software module, in combinatie met het eigen managementsysteem: Een unieke geïntegreerde digitale oplossing.

LeanForms werkt samen met PlanGarant.

Wkb, bouwen met vertrouwen

Met de Wet kwaliteitsborging bouw beoogt de overheid de kwaliteit van gebouwen verder te verbeteren. Voor gereputeerde bouwondernemingen zijn kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing de belangrijkste speerpunten in de operationele uitvoering. Denk hierbij aan de ISO-kwaliteitssystemen, de VCA-certificering en gebruikte verbetermethodieken zoals LEAN om verspillingen te herkennen en vervolgens voorgoed te elimineren.

Veel van onze klanten gebruiken al ons digitaal kwaliteitsmanagementsysteem. Nu maken we het systeem ook geschikt voor invulling van de eisen van de Wkb. Want bouwen met vertrouwen doe je met de juiste combinatie van PDCA, digitaliseren, eenvoud en flexibiliteit.

Wat is het doel van de Wet Kwaliteitsborging?

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Daarom wordt de Wet kwaliteitsborging bouw (gefaseerd) ingevoerd. De Wet kwaliteitsborging heeft 3 doelen, namelijk een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.

Wat gaat er allemaal veranderen?

De Wet kwaliteitsborging bouw geldt naar verwachting tot en met 2024 alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging zal een evaluatie plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie volgen vanaf 2025 (al dan niet gelijktijdig) de bouwwerken in hogere risicoklassen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Wat verandert er precies?

  • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verruimd.  
  • De 5%-regeling voor de woningbouw gaat veranderen.
  • De aannemer heeft bij woningbouw een informatieplicht en moet de consument/opdrachtgever informeren over de wijze van verzekeren voor gebreken en afbouw.
  • De aannemer moet bij oplevering een opleverdossier aan de consument/opdrachtgever overhandigen waarin volledig inzicht geboden wordt in de nakoming van de overeenkomst.
  • Het stelsel van toetsing op relevante aspecten van kwaliteit wordt aangepast.
  • Vóór in gebruik name van een bouwwerk is een goedkeurende verklaring van een kwaliteitsborger nodig.

Meer weten over de mogelijkheden voor de aankomende Wkb?

Vraag hier direct jouw demo aan en ervaar zelf de voordelen van LeanForms en de Wkb module. Klik op de button voor een gratis demo.

Onze unieke Wkb aanpak

Met ons bewezen digitale formulierensysteem en de combinatie met het eigen kwaliteitsmanagementsysteem, bieden we een unieke geïntegreerde digitale oplossing binnen Nederland.

Speciaal voor de Wkb ontwikkelde features:

Unieke projectomgeving

Initiatie vanuit kwaliteitsmanagementsysteem per project, met unieke projectomgeving voor de gehele bouwketen, inclusief autorisaties.

Inspectieformulieren met workflow

Kwaliteitscontroleplan, volledig digitaal opgebouwd uit digitale formulieren, met flexibele workflow voor het uitvoeren van inspecties.

De digitale inspectieformulieren zijn zowel gratis te downloaden als template vanuit bibliotheek of aangeleverd door kwaliteitsborger.

Risicoanalyse

Risicoanalyse gekoppeld aan digitaal kwaliteitscontroleplan. Aanvullend actiemanagement vanuit inspectieformulieren.

Escalatie- en rapportagemogelijkheden

Escalatiemogelijkheden voor afwijkingen binnen het project, maar ook naar het overkoepelende kwaliteitsmanagementsysteem, geschikt voor diepgaand onderzoek en trendanalyses.

Uitgebreide rapportagemogelijkheden en optioneel ook data export naar BI tools voor combinatie met data uit andere applicaties.

Wkb, PDCA is de basis voor kwaliteit

De basis voor ieder kwaliteitsmanagementsysteem is de welbekende PDCA-verbetercirkel. Voordat daadwerkelijk met het bouwproject wordt gestart dient men na te denken over de belangrijkste risico’s die kunnen leiden tot kwaliteitsverlies. Sommige afwijkingen zijn direct zichtbaar en kunnen dan gelijk worden opgelost.

Maar er zijn ook tekortkomingen die zich op latere termijn kunnen openbaren. Vanuit de Wkb dient tijdens de bouw een kwaliteitscontrole plan te worden uitgevoerd, als bewijs dat de maatregelen tegen de belangrijkste bouwrisico’s goed zijn uitgevoerd.

Standaard LeanForms features:

Visual management

Visual management, inspectielijstje met foto en afbeeldingen.

Meertalig

Iedere werknemer werkt in zijn eigen moedertaal, dat voorkomt heel veel miscommunicatie en fouten.

No-code

No-code software, eenvoudig formulieren aanpassen of zelf ontwikkelen.

API koppelingen

API koppelingen mogelijk met derde systemen (ERP, Office 365).

Ook slim digitaliseren?

Vraag hier direct jouw demo aan en ervaar zelf de voordelen van LeanForms en de Wkb module. Klik op de button voor een gratis demo.

Digitaliseren in de bouw

Om de controlewerkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren, maar ook voor het samenstellen van een archief, is het logisch dat bouwondernemingen op zoek zijn naar digitale hulpmiddelen.
Een controle uitvoeren met een papieren of Excel checklijst is omslachtig bij de uitvoering, bij de controle door de kwaliteitsborger, maar ook bij de uiteindelijke archivering van het bouwproject. Aan de andere kant wil je medewerkers vanuit het gebruikersgemak ook niet opzadelen met talloze softwaresystemen en extra kosten. Omdat veel van onze klanten in de bouwsector al een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem in gebruik hebben, bieden wij de digitale Wkb ondersteuning aan als optionele functionaliteit binnen het overkoepelende kwaliteitsmanagementsysteem.

Eenvoud en flexibiliteit

Om snel en efficiënt aan de slag te kunnen gaan kan vanuit een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem, kan een specifiek Wkb project portal worden aangemaakt.

Hierin wordt op basis van risicoanalyse een volledig geautomatiseerd en digitaal kwaliteitscontrole plan samengesteld. De checklijsten voor de kwaliteitscontrole worden hierbij geselecteerd uit de ingebouwde digitale bibliotheek van de kwaliteitsborger en automatisch op het juiste tijdstip aan de betreffende werknemers toegekend.

Natuurlijk kunnen aan het portal ook de reguliere checklijsten uit LeanForms worden toegevoegd voor bijvoorbeeld een incidentmelding, dagstart of een werkplekinspectie. Als we over eenvoud spreken; de digitale checklijsten zijn indien gewenst zonder ICT-kennis aan te passen. Qua inhoud maar ook op routing binnen de rapportage. En natuurlijk is er altijd een actueel dashboard om de voortgang te bewaken.

Samenwerking LeanForms en Plangarant

LeanForms werkt samen met kwaliteitsborger PlanGarant om de inspectielijsten in een handige bibliotheek beschikbaar te stellen voor onze gezamenlijke klanten. Hierdoor worden mogelijkheden geopend om naast de digitale Wkb inspectielijsten ook onze andere digitale formulieren zoals werkplekinspecties, werkvergunningen en bouwverslagen in 1 portal te beheren.

Neem contact op een vraag naar de mogelijkheden.

Bereid je maximaal voor op de Wkb en lees onze blog artikelen:

De unieke Wkb module zelf ervaren?

Vraag hier direct jouw (gratis) demo aan, we laten graag de uitgebreide mogelijkheden zien.

Blijf op de hoogte en volg onze LinkedIn pagina.