logo HeginHerbert de Graaff QHSE / Process engineering
Bram de Wilde Bedrijfsanalist

Hegin Metalfinishing BV is dé specialist als het gaat om het adviseren en het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van metalen.

Over Hegin Metalfinishing BV

Hegin Metalfinishing BV brengt functionele (niet cosmetische) deklagen aan op producten om bijvoorbeeld corrosie tegen te gaan, om het product te verduurzamen of andere eigenschappen mee te geven. Denk aan apparatuur die gebruikt wordt voor de semi conductor markt en medische apparatuur.

Visie op digitalisering

Herbert en Bram leggen uit wat hun visie op digitalisering is:

“Processen zullen steeds meer gedigitaliseerd moeten worden, omdat je steeds meer informatie nodig hebt. Deze informatie wil je real-time beschikbaar hebben om de processen te kunnen sturen. Met informatie die een paar dagen oud is kun je niet meer tijdig ingrijpen.

De wereld verandert snel, daar moet je in mee blijven gaan en digitaliseren speelt daar een zeer grote rol in.”

Het gebruik van LeanForms binnen Hegin Metalfinishing BV

Hegin Metalfinishing BV is LeanForms gaan gebruiken omdat het veel tijd kostte om data te vergaren, op de juiste plek te krijgen en data optimaal te kunnen gebruiken.

We zijn begonnen met het registreren van afkeurcijfers, legt Bram uit. Er was wel een mogelijkheid binnen ons eigen ERP systeem, alleen dat was een kleine module. Analyses gingen heel stroef en je moest heel veel dingen nog handmatig doen. Opvolgingen werden ook niet afgedwongen. Nu we LeanForms gebruiken worden deze opvolgingen wel afgedwongen.

We hebben een koppeling gemaakt met ons ERP systeem, zodat de drempel zo laag mogelijk is om iets in te voeren. Als operator ben je al veel tijd kwijt als er iets fout gaat en dan wil je voorkomen dat je ook nog eens veel tijd kwijt bent met het registreren.

We kijken ook hoe we verbeterslagen kunnen maken en naarmate we meer met LeanForms gingen werken, kwamen er veel meer ideeën. We hebben zelfs een wachtlijst van medewerkers die formulieren gedigitaliseerd willen hebben met LeanForms. Het is leuk om te zien dat medewerkers die zelf met processen bezig zijn ook mogelijkheden zien en op die manier LeanForms echt gaat leven binnen het bedrijf.

Voordelen van het werken met LeanForms binnen Hegin Metalfinishing BV

Met LeanForms kost het veel minder tijd om data te interpreteren, omdat de vooranalyse al geweest is en de data toegankelijk aangeboden wordt.

Mogelijk zou alles ook via een ERP softwarespecialist gemaakt kunnen worden, maar dan moet je eerst eisen neer leggen in een gesprek, vervolgens wordt het uitgevoerd en dan blijkt het in de praktijk toch niet goed te werken. Of het is niet precies zoals je het bedoeld had. Voordat de functionaliteit dan aangepast is ben je twee tot drie maanden verder. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten.

Met LeanForms zijn aanpassingen veel sneller en makkelijker te maken en kost alles veel minder tijd.

Wel zijn we zelf meer tijd kwijt, omdat we steeds meer vragen krijgen en nieuwe systemen opzetten en uitbreiden. We zoeken zelf naar goede en mooie oplossingen binnen de formulieren en workflows.

“We hebben een wachtlijst van mensen binnen ons bedrijf die formulieren gedigitaliseerd willen hebben met LeanForms. Het is leuk om te zien dat mensen die zelf met processen bezig zijn ook mogelijkheden zien en op die manier LeanForms echt gaat leven binnen het bedrijf.”