Interview Plangarant

Erik Schot (Directeur)
Huib van de Vrie (Key-Accountmanager)

LeanForms werkt samen met kwaliteitsborger PlanGarant om inspectielijsten voor de Wkb in een handige bibliotheek beschikbaar te stellen voor gezamenlijke klanten. Hierdoor worden mogelijkheden geopend om naast de digitale Wkb-inspectielijsten ook andere digitale formulieren van LeanForms (zoals werkplekinspecties, werkvergunningen en bouwverslagen) in 1 portal te beheren.

Wij spraken met PlanGarant over de aankomende Wet kwaliteitsborging bouw. Hierin delen Erik Schot en Huib de Vrie hun visie en delen ze waardevolle tips. Lezen dus!

Over PlanGarant en hun (aankomende) rol als kwaliteitsborger binnen de Wkb.

PlanGarant is een onafhankelijke kwaliteitsborger, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten. Gezamenlijk zoeken ze naar de meest efficiënte manier van kwaliteitsborgen.

Met de invoering van de Wkb (januari 2024) wordt kwaliteitsborging verplicht en krijgt het een wettelijk kader.
In de huidige situatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. Is de Wkb in werking getreden, dan controleert een private, onafhankelijke kwaliteitsborger zoals PlanGarant de kwaliteit van bouwwerken.

PlanGarant is nu al actief bezig om zich voor te bereiden op de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Ze organiseren bijvoorbeeld veel voorlichtingsbijeenkomsten om de kennis en laatste status rondom het Wkb proces te delen met bouwondernemingen. Daarnaast doen ze ook al veel proefprojecten. Hiermee kan onder andere de samenwerking tussen de verschillende partijen worden getest.

Toegevoegde waarde van de Wkb voor bedrijven in de bouwsector.

Het uiteindelijke doel van de Wet kwaliteitsborging bouw is dat de consument minder te maken krijgt met gebreken en constructiefouten bij nieuwe gebouwen en verbouwingen. Maar kan de Wkb ook echt iets opleveren voor de bedrijven zelf die moeten gaan werken met de Wkb?

Volgens Erik en Huib is dat zeker het geval: Binnen de Wkb wordt de aansprakelijkheid voor de aannemer nadrukkelijker aangewezen. De bewijslast komt bij hem te liggen; ook van alle gebreken die niet zijn ontdekt en pas later aan het licht komen.

Als de kwaliteitsborging voor de Wkb goed wordt ingezet, bouw je een dossier op en kun je aantonen dat je goed werkt hebt geleverd. Daarmee verminder je de kans op fouten en verlaag je ook het risico.

Daarnaast zie je dat bijvoorbeeld ontwerpen en constructieberekeningen vaak heen en weer worden geschoven tussen aannemer en architect. Evenals de aanpassingen hierop. Als je dit kunt verminderen gaat de bouwkwaliteit omhoog en bespaar je veel geld omdat de transitiekosten omlaag gaan.

“Als je de Wkb goed inzet als bedrijf dan gaan uiteindelijk niet alleen de herstelkosten omlaag, maar ook de transitiekosten.”

Wat kan een bedrijf doen om zich (nu al) zo goed mogelijk voor te bereiden op de Wkb?

Daar is PlanGarant heel duidelijk in: ‘Gewoon, aan de slag gaan!’

Aan de slag met vastleggen en het gebruik van de applicaties en formulieren die er zijn en hiermee oefenen.

Erik en Huib zien dat het lastigste voor aannemers vaak niet het bedenken van zaken is, maar vooral het consequent uitvoeren ervan (bijvoorbeeld het invullen van een formulier).
‘Om daar discipline in te krijgen is gewoon lastig en daar moet je ervaring mee opdoen, elke dag weer’, Aldus Erik.

Door (vaak complexe) processen niet alleen vanuit de theorie te benaderen, maar deze echt in de praktijk te brengen, zul je gaan zien waar nog ruimte is voor verbetering. Zo kun je ook werken aan je interne kwaliteit.

“Als je het goed doet, dan is het inzetten van kwaliteitsborging in de breedte het eerste jaar wel kostenverhogend, het tweede jaar misschien ook nog wel, maar vanaf het derde jaar zal het geld op gaan leveren.”

Leerpunten uit proefprojecten.

Eén van de belangrijkste leerpunten uit proefprojecten is communicatie: Weten wat er van elkaar verwacht wordt en of de verwachtingen over en weer goed afgestemd zijn.
Dit gaat vooral over het uitvoerende stuk. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan controles, waarvan sommige ook verplicht zijn.

Het theoretische deel, bijvoorbeeld het indienen van een plan, gaat vaak al goed. Dat is een bekende weg, alleen gaat dat straks niet meer via de Gemeente maar via de kwaliteitsborger.

PlanGarant begint projecten met een gezamenlijke kick-off, zodat verwachtingen doorgesproken kunnen spreken. Via directe contacten houden ze de lijnen kort. Dat helpt om de communicatie direct al goed op te zetten en duidelijk te houden.

Integratie van de Wkb met andere activiteiten die belangrijk zijn vanuit bijvoorbeeld een ISO-kwaliteitsmanagementsysteem of een VCA-veiligheidssysteem.

Met een ISO-certificaat verklaar je dat je voldoet aan de wet- en regelgeving, dus dat sluit goed aan op de Wkb. Alle procedures bij PlanGarant zijn ook op de ISO-norm gestoeld.

Wat bedrijven zelf kunnen doen is zaken integreren.

Wanneer je bijvoorbeeld vanuit een VCA-systeem controles uit moet voeren, dan zou je deze mee kunnen nemen in dezelfde applicatie waar je je bouwkundige controles mee doet, maar ook je veiligheidscontroles en alles wat daarbij komt kijken.
Zo voeg je werk samen en hoef je niet steeds te schakelen tussen applicaties.

Huib voegt nog toe dat PlanGarant als kwaliteitsborger vooral het publiekrechtelijke deel op zich neemt. Over het privaatrechtelijke deel, zoals VCA of ISO-certificeringen, kunnen contractuele afspraken worden gemaakt met de klant.

Documenteren en sturen op data.

Het niet documenteren van zaken leidt tot meer kosten. Als je zaken consequent goed vastlegt kun je na verloop van tijd zien waar de pijnpunten zitten, welke onderdelen risicovol zijn, indien nodig andere materialen kiezen en dus faalkosten voorkomen.

Inzicht hebben in je data is waardevol. De data die je opbouwt geeft een schat aan informatie. Je kunt deze data gebruiken om te gaan sturen op bijvoorbeeld onderaannemers en materialen.

Het kunnen vertalen van data en deze toepassen op procesverbetering en kwaliteitsverbetering is van onschatbare waarde!

Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor kleinere bedrijven?

Als je zaken slim en pragmatisch aanpakt met de juiste applicaties en formulieren, dan is de werkwijze altijd hetzelfde. Je hebt een vaste set en hoeft niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Het vergt discipline om documenten te verzamelen en vast te leggen, dat geldt zowel voor grotere als kleinere bedrijven. Het voordeel voor kleine bedrijven is dat het vaak wel makkelijker schakelen is.

 

 

Erik Schot (Directeur) en Huib van de Vrie (Key-Accountmanager)

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, of wil je meer weten over de speciaal voor de Wkb ontwikkelde LeanForms module?

Neem contact op, we helpen je graag verder!