CAPA: De basis voor continue verbetering

CAPA (Corrective and Preventive Action) Management is een essentieel onderdeel van continue verbetering, omdat het zorgt voor het tijdelijk corrigeren van knelpunten bij acute problemen, maar ook het voorkomen van herhaling.

Het uitvoeren van corrigerende of preventieve maatregelen (CAPA Management dus) is vereist bij bijvoorbeeld de registratie van audits, incidenten of afwijkingen. Het beheren van taken en acties én het monitoren van de voortgang is echter vaak een uitdaging met behulp van alleen losse lijstjes, Excel en e-mail.

De oplossing: CAPA Management met LeanForms

Met LeanForms krijg je een efficiënt systeem voor het beheren en integreren van je CAPA processen met andere kwaliteitsprocessen. LeanForms biedt voordelen zoals centralisatie, flexibiliteit en eenvoud. Je kunt onderzoek doen naar de oorzaak en acties effectief volgen en controleren. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie van acties en voortgang.

CAPA: Voordelen van centralisatie

Het centraliseren van taken en acties in één CAPA-register heeft veel voordelen. Bij LeanForms worden alle acties, ongeacht de bron, centraal beheerd. Er is altijd zicht op de aanleiding van een taak en het aantal en de status van acties bij de bron zijn inzichtelijk.

Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar voorkomt ook dat er zaken worden vergeten.

Flexibiliteit en eenvoud

Het uitzetten van acties is flexibel en eenvoudig met LeanForms. Je kunt onderzoek doen naar de daadwerkelijke oorzaak (Root Cause), risicoanalyses uitvoeren of een Management of Change (MoC) uitvoeren. De opvolging is variabel en afhankelijk van verschillende voorwaarden wordt de taak automatisch doorgezonden naar de juiste persoon of afdeling binnen je organisatie.

CAPA: Controle op effectiviteit van acties

Een cruciaal onderdeel van CAPA is de controle op de effectiviteit van de acties. LeanForms handelt dit efficiënt af en registreert dit. Je hebt real-time zicht op taken en acties die niet effectief waren en welke vervolgacties er zijn ondernomen. Hierdoor wordt het proces gericht op het verbeteren van de resultaten.

Met LeanForms heb je altijd een overzichtelijke presentatie van de acties. Hierdoor kun je eenvoudig de voortgang monitoren en beslissingen nemen om het proces te verbeteren.

Hoe PDCA helpt bij effectief CAPA Management

PDCA (Plan-Do-Check-Act) is een aanpak voor continue verbetering die de effectiviteit van CAPA processen kan ondersteunen door de focus te leggen op het voortdurend verbeteren van de effectiviteit van acties.

Je kunt PDCA op de volgende manier gebruiken:

  • Plan: Identificeer het probleem en plan de corrigerende of preventieve actie die het beste werkt.
  • Do: Voer de actie uit en verzamel gegevens over de resultaten.

  • Check: Evalueer de effectiviteit van de actie aan de hand van de verzamelde gegevens en ontdek of het je probleem oplost.
  • Act: Standaardiseer de actie als deze effectief blijkt of herhaal de cyclus als verbetering nodig is.
PDCA cirkel

Aan de slag met CAPA Management?

Wij laten graag zien hoe we kunnen helpen bij het beheren en integreren van je CAPA processen en zo continu te verbeteren!